info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.06, godz. 09:14
kontakt
STALEXP

Komunikaty

03/06/22 16:21 STALEXPORT AUTOSTRADY: Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem w dniu 3 czerwca 2022 r.
30/05/22 14:02 STALEXPORT AUTOSTRADY: Zwolnienie z poboru opłat niektórych pojazdów na odcinku koncesyjnym autostrady A4 Katowice - Kraków ("Odcinek") w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie - aktualizacja
20/05/22 12:14 STALEXPORT AUTOSTRADY: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrada Małopolska S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021
17/05/22 08:29 STALEXPORT AUTOSTRADY: Pozytywna ocena Rady Nadzorczej Stalexport Autostrada Małopolska S.A. dotycząca wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021 oraz wypłaty dywidendy
11/05/22 13:10 STALEXPORT AUTOSTRADY: Wniosek Zarządu Stalexport Autostrada Małopolska S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 oraz wypłaty dywidendy
09/05/22 17:32 STALEXPORT AUTOSTRADY: STALEXPORT AUTOSTRADY formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
29/04/22 17:39  brak uprawnień Stalexport Autostrada Małopolska wystąpiła do GDDKiA o zgodę na zmianę opłat za przejazd
17:10 STALEXPORT AUTOSTRADY: Wniosek Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (koncesjonariusza autostrady A-4 na odcinku Katowice - Kraków) do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o zmianę stawek opłat za przejazd autostradą dla pojazdów kategorii 1,2,3,4 i 5.
28/04/22 14:22 STALEXPORT AUTOSTRADY: Zwolnienie z poboru opłat niektórych pojazdów na odcinku koncesyjnym autostrady A4 Katowice - Kraków ("Odcinek") w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie - aktualizacja
12:52 STALEXPORT AUTOSTRADY: Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 3 miesięcy 2022 roku (kończący się 31 marca 2022 roku) oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu po I kwartale 2022 roku.
19/04/22 15:32 STALEXPORT AUTOSTRADY: Stalexport Autostrada Małopolska S.A. - zawarcie Aneksu nr 7 do Umowy Koncesyjnej
11:01 STALEXPORT AUTOSTRADY: Przebudowa odwodnienia autostrady A4 - Część V
15/04/22 15:19 STALEXPORT AUTOSTRADY: Informacje uzupełniające dotyczące członków Rady Nadzorczej powołanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. w dniu 4 kwietnia 2022 roku
07/04/22 16:49 STALEXPORT AUTOSTRADY: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stalexport Autostrady S.A. w dniu 4 kwietnia 2022 r.
04/04/22 18:14 STALEXPORT AUTOSTRADY: Informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej powołanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 4 kwietnia 2022 roku