info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.09.27, godz. 07:22
kontakt
SKOTAN

Komunikaty

18/08/22 18:07 SKOTAN S.A.: Przedterminowy wykup obligacji serii C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P i spłata wszystkich zaciągniętych pożyczek
17/08/22 07:15  brak uprawnień Skotan dzięki środkom z emisji chce w ciągu 5 lat zwielokrotnić sprzedaż, w '22 celuje w zwyżkę przychodów (wywiad)
16/08/22 17:14  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez GOLDMAN, SACHS & CO. WERTPAPIER GMBH
15:55 SKOTAN S.A.: Uchwała Zarządu Giełdy w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii D Skotan S.A.
12:40  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki SKOTAN
12/08/22 19:45 SKOTAN S.A.: Zawarcie umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji serii D
02/08/22 19:24 SKOTAN S.A.: Otrzymanie zawiadomień o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Skotan S.A.
13:13 SKOTAN S.A.: Wydłużenie terminu spłaty pożyczki
13:06 SKOTAN S.A.: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 20/2022 w sprawie podsumowania subskrypcji akcji serii D Skotan S.A.
01/08/22 15:27 SKOTAN S.A.: Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Spółki z jednoczesnym jego podwyższeniem w drodze emisji akcji serii D
21/07/22 21:38 SKOTAN S.A.: Zawarcie umowy pożyczki z akcjonariuszem Spółki
15/07/22 10:15  brak uprawnień Nową emisję 38,88 mln akcji serii D Skotanu objęło 432 inwestorów
09:58 SKOTAN S.A.: Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D Skotan S.A.
05/07/22 21:34 SKOTAN S.A.: Informacja w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR o transakcji dokonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
21:09 SKOTAN S.A.: Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii I.