info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.29, godz. 16:55
kontakt
SKOTAN

Komunikaty

25/11/21 22:49 SKOTAN S.A.: SKOTAN S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
04/11/21 22:48 SKOTAN S.A.: Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SKOTAN S.A. w dniu 4 listopada 2021 r.
16:59 SKOTAN S.A.: Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. z dnia 4 listopada 2021 r.
02/11/21 23:06 SKOTAN S.A.: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skotan S.A. zwołanego na dzień 4 listopada 2021 r. zgłoszony przez akcjonariusza
29/10/21 13:46 SKOTAN S.A.: Informacja dotycząca przedłużenia terminów wykupu obligacji serii D i E
08/10/21 21:56 SKOTAN S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. na dzień 4 listopada 2021 r. wraz z projektami uchwał
28/09/21 12:29  brak uprawnień Skotan chciałby zainwestować ok. 4 mln zł w rozbudowę zakładu, planuje dalej zwiększać sprzedaż (wywiad)
23/09/21 21:06 SKOTAN S.A.: SKOTAN S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
21/09/21 16:40 SKOTAN S.A.: Aktualizacja informacji w zakresie publikacji raportów okresowych w 2021 roku.
15/09/21 18:47  brak uprawnień Skotan złożył wniosek do KNF ws. zatwierdzenia prospektu dot. emisji akcji serii D
18:12 SKOTAN S.A.: Złożenie do KNF wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego
13/09/21 18:13 SKOTAN S.A.: Rejestracja zmian Statutu Spółki
02/08/21 15:14  brak uprawnień SKOTAN SA (1/2021) Skotan Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
30/07/21 17:42  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - SKOTAN
14/07/21 15:30  brak uprawnień Roman Karkosik zadeklarował objęcie 5.964.660 akcji serii D Skotanu