info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.06.27, godz. 07:18
kontakt
PROJPRZM

Komunikaty

15/06/22 12:35 PJP MAKRUM S.A.: Zawarcie listu intencyjnego przez spółkę zależną Emitenta
14/06/22 10:58 PJP MAKRUM S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dn. 13.06.2022 r.
PJP MAKRUM S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13.06.2022 r.
20/05/22 17:05 PJP MAKRUM S.A.: PJP MAKRUM S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
17:04 PJP MAKRUM S.A.: PJP MAKRUM S.A. formularz raportu kwartalnego
16:19 PJP MAKRUM S.A.: Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 13.06.2022 r., na wniosek Akcjonariusza, o punkty dotyczące zmiany Statutu Spółki
17/05/22 13:18 PJP MAKRUM S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM S.A. na dzień 13.06.2022 r., projekty uchwał
31/03/22 23:33 PJP MAKRUM S.A.: PJP MAKRUM S.A.
PJP MAKRUM S.A.: PJP MAKRUM S.A.
12/01/22 14:05 PJP MAKRUM S.A.: Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2022 r.
30/12/21 14:16  brak uprawnień PJP Makrum otrzymał od "Polic" wezwanie do zapłaty łącznie ok. 23 mln zł
13:54 PJP MAKRUM S.A.: Zgłoszenie wobec Spółki roszczenia o zapłatę
09/12/21 16:18  brak uprawnień Immobile największe szanse na debiut giełdowy widzi wśród spółek z segmentu hotelarskiego i modowego
18/11/21 17:09 PJP MAKRUM S.A.: PJP MAKRUM S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
PJP MAKRUM S.A.: PJP MAKRUM S.A. formularz raportu kwartalnego