info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.04, godz. 15:19
kontakt
PKO

Komunikaty

02/12/22 20:52 brak uprawnień BFG określił minimalny wymóg MREL dla PKO BP na 15,36 proc. ekspozycji na ryzyko
20:08 PKO BANK POLSKI S.A.: Pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie ustalenia minimalnego wymogu dotyczącego funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych (MREL) dla PKO Banku Polskiego S.A.
30/11/22 14:00 brak uprawnień PKO BP spodziewa się, że w IV kw. koszty ryzyka będą zbliżone do poziomów z poprzednich kwartałów
13:00 brak uprawnień PKO BP spodziewa się, że w IV kw. koszty ryzyka będą zbliżone do poziomu z poprzednich kwartałów
28/11/22 11:18 brak uprawnień PKO BP wprowadza usługę z zakresu płatności odroczonych
08:42 brak uprawnień Erste obniżył rekomendację dla Millennium, PKO BP, Pekao i B. Handlowego; podniósł dla mBanku
25/11/22 10:20 PKO BANK POLSKI S.A.: Wygaśnięcie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia PKO Bankowi Polskiemu S.A. utrzymywania dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych na poziomie skonsolidowanym
21/11/22 06:34 brak uprawnień Morgan Stanley podniósł rekomendację dla Pekao do "przeważaj", a dla PKO BP do "równoważ"
14/11/22 09:44 brak uprawnień DM BOŚ obniżył rekomendację dla PKO BP do "trzymaj"
10/11/22 12:15 brak uprawnień PKO BP obserwuje niższy poziom nadpłacania przez klientów kredytów hipotecznych
11:52 brak uprawnień PKO BP liczy na zyski w kolejnych kwartałach
11:00 brak uprawnień PKO BP spodziewa się w IV kw. poprawy marży odsetkowej, w '23 koszty ryzyka będą nieco wyższe
09:06 brak uprawnień Kurs akcji PKO BP spada o 1,2 proc. po publikacji wyników
09:04 brak uprawnień Wyniki PKO BP w III kw. lepsze od oczekiwań (opinia)
07:06 brak uprawnień Rzeczywisty poziom skorzystania w PKO BP z wakacji kredytowych jest zbliżony do oczekiwanego