info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.08, godz. 07:34
kontakt
NOVITA

Komunikaty

04/11/22 07:37 NOVITA: NOVITA formularz raportu kwartalnego
09/09/22 07:44 NOVITA: NOVITA formularz raportu półrocznego
02/08/22 12:59 NOVITA: Szacunkowe wyniki za I półrocze 2022 roku
12/07/22 09:15 NOVITA: Powołanie Komitetu Audytu
09:08 NOVITA: Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
09/07/22 10:05 NOVITA: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji - informacja o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 2 % ogólnej liczby głosów
08/07/22 20:31 NOVITA: Informacja o transakcjach wykonanych na akcjach Spółki
11:15 NOVITA: Informacja o transakcjach wykonanych na akcjach Spółki
30/06/22 10:13 NOVITA: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Spółki
29/06/22 16:32 NOVITA: Uchwały podjęte przez ZWZ Spółki w dniu 29 czerwca 2022 roku
12:27 NOVITA: Powołanie osób nadzorujących
06/06/22 13:38 NOVITA: Zgłoszenie przez akcjonariusza żądania wprowadzenia zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" S.A. z siedzibą w Zielonej Górze wraz z projektami uchwał
02/06/22 12:32 NOVITA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" S.A. wraz z projektami Uchwał
25/05/22 12:49 NOVITA: Pozytywna ocena Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021
18/05/22 11:39 NOVITA: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021