info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.27, godz. 03:29
kontakt
NOVAVISGR

Komunikaty

10/11/22 08:39 NOVAVIS GROUP SA: Nabycie 58% udziałów w spółkach NG PV 1 Sp. z o.o., NG PV 2 Sp. z o.o., NG PV 3 Sp. z o.o. i NG PV 4 Sp. z o.o. - Realizacja kolejnego etapu Umowy Deweloperskiej
30/10/22 18:26 NOVAVIS GROUP SA: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR od Prezesa Zarządu
26/10/22 07:49 NOVAVIS GROUP SA: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
25/10/22 07:52 NOVAVIS GROUP SA: Zbycie 20% udziałów w spółce NG PV 10 Sp. z o.o. - spółce zależnej od Novavis Group S.A. - efekt realizacja kolejnego etapu Umowy Deweloperskiej
07:51 NOVAVIS GROUP SA: Nabycie 20% udziałów w spółce NG PV 5 Sp. z o.o. - spółce zależnej od Novavis Group S.A. - realizacja kolejnego etapu Umowy Deweloperskiej
21/10/22 07:55 NOVAVIS GROUP SA: Realizacja kolejnego etapu Umowy Deweloperskiej
19/10/22 08:16 NOVAVIS GROUP SA: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
17/10/22 20:02 NOVAVIS GROUP SA: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
19:43 NOVAVIS GROUP SA: Korekta zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR
08:43 NOVAVIS GROUP SA: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
30/09/22 18:47 NOVAVIS GROUP SA: NOVAVIS GROUP SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
16/09/22 14:39 NOVAVIS GROUP SA: Dokonanie cesji umów dzierżawy nieruchomości gruntowych w ramach spółek zależnych od Emitenta
15/09/22 09:23  brak uprawnień Novavis zawarł umowę deweloperską ze spółką Iberdrola Renewables Polska
08:45 NOVAVIS GROUP SA: Zawarcie przez Novavis Group S.A. umowy deweloperskiej
31/08/22 16:18 NOVAVIS GROUP SA: Informacja o zarejestrowaniu spółki celowej