info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.27, godz. 03:23
kontakt
BBI_DEV

Komunikaty

24/11/22 15:47 BBI DEVELOPMENT SA: Rejestracja zmian Statutu Emitenta (obniżenie kapitału zakładowego i umorzenie akcji własnych). Tekst jednolity Statutu Emitenta.
23/11/22 21:25 BBI DEVELOPMENT SA: Przedłużenie okresu finansowania PD7 w projekcie "Roma Tower"
28/10/22 16:10 BBI DEVELOPMENT SA: Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych
26/10/22 15:30 BBI DEVELOPMENT SA: Zawiadomienie o transakcjach zastawu na akcjach Emitenta dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce.
15:21 BBI DEVELOPMENT SA: Zawiadomienie o transakcjach zastawu na akcjach Emitenta dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce.
15:12 BBI DEVELOPMENT SA: Zawiadomienie o transakcjach zastawu na akcjach Emitenta dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce.
17/10/22 10:18 BBI DEVELOPMENT SA: Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych
13/10/22 18:42 BBI DEVELOPMENT SA: Zawarcie kolejnych umów w projekcie "Roma Tower", w wykonaniu Umowy Inwestycyjnej.
10/10/22 10:43 BBI DEVELOPMENT SA: Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych
03/10/22 16:11 BBI DEVELOPMENT SA: Zawiadomienie o wygaśnięciu porozumienia akcjonariuszy (art. 69 ustawy o ofercie)
30/09/22 17:14 BBI DEVELOPMENT SA: BBI DEVELOPMENT SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
13/09/22 21:47 BBI DEVELOPMENT SA: Zawarcie umów w projekcie "Roma Tower" w wykonaniu Umowy Inwestycyjnej.
31/08/22 10:47 BBI DEVELOPMENT SA: Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych
29/08/22 11:00 BBI DEVELOPMENT SA: Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych
22/08/22 10:19 BBI DEVELOPMENT SA: Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych