info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.08, godz. 09:55
kontakt
OCTAVA

Komunikaty

23/06/22 17:30 08OCTAVA: Informacja o zawarciu znaczącej umowy przez spółkę zależną Galeria 7 sp. z o.o.
08/06/22 16:36 08OCTAVA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 czerwca 2022 roku
16:35 08OCTAVA: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava S.A.
18/05/22 08:07 08OCTAVA: 08OCTAVA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
11/05/22 16:54 08OCTAVA: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
20/04/22 07:59 08OCTAVA: 08OCTAVA
07:57 08OCTAVA: 08OCTAVA
13/01/22 14:52 08OCTAVA: Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku
18/11/21 07:50 08OCTAVA: 08OCTAVA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
09/09/21 07:53 08OCTAVA: 08OCTAVA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
28/07/21 16:00  brak uprawnień OCTAVA SA (1/2021) OCTAVA Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
02/07/21 16:28 08OCTAVA: Doręczenie postanowienia o rozwiązaniu spółki oraz o ustanowieniu likwidatora w spółce Centrum Usług Finansowych "Drukarnia" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
21/06/21 14:46 08OCTAVA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym WalnymZgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2021 roku
14:28 08OCTAVA: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava S.A.
24/05/21 17:30 08OCTAVA: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Octava S.A.