info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 23:31
kontakt
OCTAVA

Komunikaty

18/11/21 07:50 08OCTAVA: 08OCTAVA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
09/09/21 07:53 08OCTAVA: 08OCTAVA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
28/07/21 16:00  brak uprawnień OCTAVA SA (1/2021) OCTAVA Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
02/07/21 16:28 08OCTAVA: Doręczenie postanowienia o rozwiązaniu spółki oraz o ustanowieniu likwidatora w spółce Centrum Usług Finansowych "Drukarnia" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
21/06/21 14:46 08OCTAVA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym WalnymZgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2021 roku
14:28 08OCTAVA: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava S.A.
24/05/21 17:30 08OCTAVA: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Octava S.A.
20/05/21 08:06 08OCTAVA: 08OCTAVA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
19/05/21 12:48 08OCTAVA: Powołanie osoby zarządzającej
20/04/21 17:47 08OCTAVA: 08OCTAVA formularz skonsolidowanego raportu rocznego
08OCTAVA: 08OCTAVA formularz raportu rocznego
17/03/21 16:00 08OCTAVA: Informacja o zmianie terminu przekazania jednostkowego raportu rocznego Spółki za 2020 rok oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Octava za 2020 rok
19/01/21 12:01 08OCTAVA: Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku
10/12/20 20:00 08OCTAVA: Informacja w sprawie oddalenia powództwa w sprawie roszczenia z tytułu rzekomego poręczenia przez CUF "Drukarnia" za obligacje Mega Sonic S.A.
19/11/20 17:59 08OCTAVA: 08OCTAVA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego