info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.20, godz. 04:59
kontakt
08OCTAVA

Komunikaty

17/07/24 13:41 08OCTAVA: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
25/06/24 12:29 08OCTAVA: Informacja o rejestracji zmian Statutu Octava S.A.
12/06/24 10:52 08OCTAVA: Informacja o zawarciu umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości przez spółkę zależną Galeria 7 Spółka z o.o.
10/06/24 15:27 08OCTAVA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 czerwca 2023 roku
15:26 08OCTAVA: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava S.A.
16/05/24 07:54 08OCTAVA: 08OCTAVA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
10/05/24 16:59 08OCTAVA: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Octava S.A.
24/04/24 07:57 08OCTAVA: 08OCTAVA
07:55 08OCTAVA: 08OCTAVA
20/03/24 16:19 08OCTAVA: Zawarcie umów dotyczących spłaty części wierzytelności wobec spółki zależnej Emitenta
16:11 08OCTAVA: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zakończenia negocjacji i planowanego zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości i zawarcia umowy opcji
22/02/24 17:04 08OCTAVA: Aktualizacja informacji o umowie zawartej przez spółkę zależną Galeria 7 sp. z o.o.
31/01/24 13:58 08OCTAVA: Aktualizacja informacji o umowie zawartej przez spółkę zależną Galeria 7 sp. z o.o.
10/01/24 16:40 08OCTAVA: Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku
27/12/23 15:08 08OCTAVA: Aktualizacja informacji o umowie zawartej przez spółkę zależną Galeria 7