info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.06.27, godz. 03:44
kontakt
MOST_ZAB

Komunikaty

20/06/22 19:18 MOSTALZAB: Informacja o nabyciu akcji Spółki przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
15/06/22 17:07 MOSTALZAB: Informacja o nabyciu akcji Spółki przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
30/05/22 15:49 MOSTALZAB: Informacja o nabyciu akcji Spółki przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
27/05/22 10:04 MOSTALZAB: Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na ZWZ w dniu 23 maja 2022 r.
26/05/22 17:45 MOSTALZAB: Informacja o nabyciu akcji Spółki przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
23/05/22 17:25 MOSTALZAB: Informacja o nabyciu akcji Spółki przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
17:18 MOSTALZAB: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z 23 maja 2022 r.
20/05/22 13:05 MOSTALZAB: Otrzymanie przez spółkę zależną zlecenia na dostawę i montaż konstrukcji stalowej na rzecz Mercury Engineering Polska Sp. z o.o.
13/05/22 14:16 MOSTALZAB: Podpisanie umowy przez spółkę zależną z ArcelorMittal Poland S.A.
12/05/22 17:49  brak uprawnień Mostostal Zabrze liczy, że w ciągu roku, bądź dwóch będzie w stanie wypłacać dywidendy
17:16 MOSTALZAB: MOSTALZAB formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
06/05/22 16:31 MOSTALZAB: Szacunkowe wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za I kwartał 2022 r.
26/04/22 16:57 MOSTALZAB: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał
04/04/22 14:00 MOSTALZAB: Podpisanie umowy przez spółkę zależną z BLH Engineering Co., LTD Sp. z o.o.
31/03/22 15:46 MOSTALZAB: Podpisanie umowy przez spółkę zależną z ArcelorMittal Poland S.A.