info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.09.22, godz. 02:59
kontakt
MOST_ZAB

Komunikaty

07/09/23 13:30  brak uprawnień MOSTOSTAL ZABRZE SA (4/2023) MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
07:27 MOSTALZAB: MOSTALZAB formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
04/09/23 15:04 MOSTALZAB: Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na NWZ w dniu 4 września 2023 r.
15:03 MOSTALZAB: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta wraz z informacjami o nowo powołanym Członku
14:49 MOSTALZAB: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta wraz z informacjami o nowo powołanym Członku
14:40 MOSTALZAB: Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z 4 września 2023 r.
31/08/23 14:58  brak uprawnień Grupa Mostostal Zabrze szacuje, że miała w II kwartale 21,7 mln zł zysku netto wobec 19 mln zł konsensusu
14:42 MOSTALZAB: Szacunkowe wybrane dane finansowe za I półrocze 2023 roku oraz za II kwartał 2023 roku
12:49  brak uprawnień Mostostal Zabrze przyjął strategię na lata 2023-2026
11:34 MOSTALZAB: Strategia Grupy MOSTOSTAL ZABRZE na lata 2023-2026
11/08/23 16:24 MOSTALZAB: Zawarcie aneksu do umowy o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.
10/08/23 15:58  brak uprawnień Akcjonariusz Mostostalu Zabrze zgłosił projekt uchwały NWZ dot. buybacku
15:47 MOSTALZAB: Wniosek akcjonariusza o umieszczenie dodatkowych punktów w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 4 września 2023 r. wraz z projektami uchwał
09/08/23 14:04  brak uprawnień MOSTOSTAL ZABRZE SA (3/2023) MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
08/08/23 15:24 MOSTALZAB: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał