info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 12:52
kontakt
MOST_ZAB

Komunikaty

30/11/21 10:22 MOSTALZAB: Zmiana umowy z KUKE S.A.
18/11/21 11:45 MOSTALZAB: Otrzymanie pisma w sprawie rozwiązania kontraktu
17/11/21 17:00  brak uprawnień Fundusze Quercus TFI mają ponad 5 proc. głosów na WZ Mostostalu Zabrze
16:45 MOSTALZAB: Otrzymanie od Quercus TFI zawiadomienia o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
16/11/21 13:26 MOSTALZAB: Zawarcie przez spółkę zależną umowy z Politechniką Śląską
15/11/21 16:36 MOSTALZAB: Zawarcie umowy przez spółkę zależną z ArcelorMittal Poland S.A.
04/11/21 17:11 MOSTALZAB: MOSTALZAB formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
03/11/21 12:23 MOSTALZAB: Zawarcie umowy przez spółkę zależną z Air Liquide Global E&C Solutions Poland
02/11/21 12:33 MOSTALZAB: Zawarcie przez spółkę zależną umowy z Politechniką Śląską
28/10/21 14:05  brak uprawnień Mostostal Zabrze szacuje, że odnotował w III kw. 4,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto
13:51 MOSTALZAB: Szacunkowe wybrane dane finansowe za trzy kwartały 2021 r.
25/10/21 19:51 MOSTALZAB: Aktualizacja informacji w sprawie sporu z Wood Environment & Infrastructure Solutions
14/10/21 15:27 MOSTALZAB: Zwiększenie wartości umowy zawartej przez spółkę zależną
12/10/21 15:54  brak uprawnień Mostostal Zabrze sprzedał działkę w Bytomiu za 25,8 mln zł
15:47 MOSTALZAB: Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości w Bytomiu