info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.10.06, godz. 08:36
kontakt
MOST_ZAB

Komunikaty

29/09/22 17:19 MOSTALZAB: Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu progu o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów
16:46 MOSTALZAB: Informacja o nabyciu akcji Spółki przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
26/09/22 16:23 MOSTALZAB: Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu progu o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów
14:54 MOSTALZAB: Informacja o nabyciu akcji Spółki przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
12:58  brak uprawnień Quercus TFI zmniejszył udział w akcjonariacie Mostostalu Zabrze
12:37 MOSTALZAB: Otrzymanie od Quercus TFI zawiadomienia o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
22/09/22 16:14 MOSTALZAB: Informacja o nabyciu akcji Spółki przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
20/09/22 16:57 MOSTALZAB: Informacja o nabyciu akcji Spółki przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
15/09/22 16:31 MOSTALZAB: Informacja o nabyciu akcji Spółki przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
08/09/22 17:57 MOSTALZAB: MOSTALZAB formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
06/09/22 12:46 MOSTALZAB: Szacunkowe wybrane dane finansowe za I półrocze 2022 roku oraz za II kwartał 2022 roku
12:25  brak uprawnień Grupa Mostostal Zabrze szacuje, że miała w II kwartale 6,8 mln zł zysku netto
29/08/22 18:49 MOSTALZAB: Podjęcie decyzji o zmianie zasad (polityki) rachunkowości w zakresie wyceny nieruchomości inwestycyjnych Emitenta oraz planowane zbycie nieruchomości na rzecz spółek zależnych
16/08/22 12:20 MOSTALZAB: Zawarcie umowy przez spółkę zależną z SK Ecoengineering Co., Ltd. Sp. z o.o. Oddział w Polsce
12/08/22 22:17 MOSTALZAB: Otrzymanie przez spółkę zależną zlecenia od Transgourmet Polska Sp. z o.o.