info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.29, godz. 15:19
kontakt
MOST_PK

Komunikaty

29/11/22 08:37 MOSTALPLC: MOSTALPLC formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
28/10/22 12:44 MOSTALPLC: Szacunkowe wyniki Spółki za III kwartał 2022 roku
13/09/22 08:08 MOSTALPLC: MOSTALPLC formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
08/09/22 10:59 MOSTALPLC: Zmiana terminu przekazania raportu okresowego
29/08/22 12:39  brak uprawnień Mostostal Płock ma umowę za 58,9 mln zł netto
12:31 MOSTALPLC: Podpisanie umowy na kompletną i kompleksową prefabrykację i montaż rurociągów wraz z ich zabezpieczeniem antykorozyjnym, montażem armatury, oprzyrządowania, podpór, zaworów i urządzeń technologicznych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa części lądowej Terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu."
23/08/22 12:14 MOSTALPLC: Szacunkowe wyniki finansowe Spółki za I półrocze 2021 r.
30/05/22 17:38 MOSTALPLC: MOSTALPLC formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
06/05/22 13:15 MOSTALPLC: Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej XI Kadencji.
13:03 MOSTALPLC: Akcjonariusze na ZWZ Mostostal Płock S.A. posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ.
13:00  brak uprawnień Mostostal Płock wypłaci 4 zł dywidendy na akcję z zysku za '21
12:53 MOSTALPLC: Wypłata Dywidendy za rok 2021.
12:37 MOSTALPLC: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. w dniu 6 maja 2022 r.
05/05/22 15:58 MOSTALPLC: Uzupełnienie Raportu Bieżącego nr 6/2022 z dnia 08.04.2022 r. ws Zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mostostal Płock S.A. Uzupełnienie Raportu Bieżącego nr 6/2022 z dnia 08.04.2022 r. ws Zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mostostal Płock S.A.
29/04/22 10:06  brak uprawnień Mostostal Płock szacuje, że w I kw. 2022 r. zysk netto wyniósł 1,8 mln zł