info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.18, godz. 13:58
kontakt
MOSTALPLC

Komunikaty

21/06/24 12:25 MOSTALPLC: Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej XI Kadencji Mostostal Płock S.A.
12:19 MOSTALPLC: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ Mostostal Płock S.A. w dniu 21 czerwca 2024 r.
12:14 MOSTALPLC: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. w dniu 21 czerwca 2024 r.
20/06/24 17:23 MOSTALPLC: Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
13/06/24 12:10 MOSTALPLC: Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
04/06/24 18:09 MOSTALPLC: Zawarcie umowy na budowę zbiorników magazynowych dla PERN S.A.Zawarcie umowy na budowę zbiorników magazynowych dla PERN S.A.
29/05/24 17:06 MOSTALPLC: Zawarcie umowy pożyczki z podmiotem dominującym nad Emitentem
07:46 MOSTALPLC: MOSTALPLC formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
17/05/24 12:37 MOSTALPLC: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 czerwca 2024 roku
16/05/24 08:37 MOSTALPLC: Szacunkowe wyniki Szacunkowe wyniki Spółki za I kwartał 2024 r.Spółki za I kwartał 2024 r.
26/04/24 08:05 MOSTALPLC: MOSTALPLC
23/04/24 14:50 MOSTALPLC: Publikacja raportu rocznego Spółki za 2023 rok
17/04/24 08:01 MOSTALPLC: Szacunkowe wyniki Spółki za rok 2023
10/01/24 09:22 MOSTALPLC: Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 r.
29/11/23 08:40 MOSTALPLC: MOSTALPLC formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową