info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.29, godz. 16:02
kontakt
MENNICA

Komunikaty

24/11/22 15:47 MENNICA: Zawarcie aneksu do umowy o Linię Wieloproduktową dla grupy podmiotów powiązanych
16/11/22 18:05 MENNICA: Uzyskanie przez Emitenta informacji w przedmiocie otrzymania od banków finansujących wezwania do zapłaty przez podmiot w którym spółka zależna od Mennicy Polskiej S.A. posiada znaczny udział
10/11/22 13:42  brak uprawnień Rok 2023 zapowiada się korzystnie dla grupy Mennica Polska (wywiad)
28/10/22 00:52 MENNICA: MENNICA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/10/22 08:39 MENNICA: Złożenie przez Emitenta oferty w przetargu
03/10/22 17:36 MENNICA: Informacja o istotnym wpływie wyceny posiadanych aktywów Emitenta na sprawozdania finansowe Emitenta
12/08/22 07:15  brak uprawnień Mennica Polska obserwuje odbicie w Karcie Miejskiej i spodziewa się w II pół. wysokiego wyniku operacyjnego (wywiad)
09/08/22 16:20 MENNICA: powołanie Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu
04/08/22 00:26 MENNICA: MENNICA formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
00:24 MENNICA: MENNICA formularz raportu półrocznego
18/07/22 18:03  brak uprawnień Umowa Mennicy dot. budowy podmorskiego światłowodu ulega rozwiązaniu
17:48 MENNICA: brak spełnienia się warunków zawieszających w znaczącej umowie warunkowej zawartej przez spółkę pośrednio zależną od Emitenta
04/07/22 10:38 MENNICA: Informacja o istotnym wpływie wyceny posiadanych aktywów Emitenta na sprawozdania finansowe Emitenta
23/06/22 14:16 MENNICA: Zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy o wielocelowy limit kredytowy
14:14 MENNICA: Zawarcie aneksu do umowy o limit na gwarancje bankowe