info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.20, godz. 05:46
kontakt
PROTEKTOR

Komunikaty

19/07/24 12:42 PROTEKTOR: Załącznik do uchwały podjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 18 lipca 2024 roku (wznowionym po przerwie)
18/07/24 22:01 PROTEKTOR: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 18 lipca 2024 roku (wznowionym po przerwie)
21:46 PROTEKTOR: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 18 lipca 2024 roku (wznowionym po przerwie)
11/07/24 21:50 PROTEKTOR: Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej
02/07/24 18:18 PROTEKTOR: Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej
27/06/24 23:17 PROTEKTOR: Zawarcie aneksów do umów kredytowych
26/06/24 22:26 PROTEKTOR: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 26 czerwca 2024 r.
21:33 PROTEKTOR: Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A. w dniu 26 czerwca 2024 r. oraz treść uchwał podjętych do ogłoszenia przerwy
20/06/24 18:47 PROTEKTOR: Powołanie Prezesa Zarządu Spółki
16:11 PROTEKTOR: Rezygnacja Prezesa Zarządu Spółki
06/06/24 22:30 PROTEKTOR: Opinia Zarządu w przedmiocie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii E oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E
21:33 PROTEKTOR: Wniosek akcjonariusza o umieszczenie dodatkowego punktu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2024 roku.
30/05/24 15:07 PROTEKTOR: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
29/05/24 23:37 PROTEKTOR: PROTEKTOR formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
21:54 PROTEKTOR: Ocena Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.