info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.21, godz. 12:47
kontakt
KOGENER

Komunikaty

05/02/24 10:15  brak uprawnień Elektrociepłownia gazowa w Siechnicach z grupy PGE połączona z KSE
12/01/24 13:22 KOGENERA: Harmonogram przekazywania raportów okresowych
13/12/23 14:38 KOGENERA: Wstrzymanie wykonalności Postanowienia Sądu o zabezpieczeniu roszczenia
12/12/23 17:33  brak uprawnień Kogeneracja przyjęła politykę dywidendy na lata 2023 - 2030
17:19 KOGENERA: Polityka Dywidendy KOGENERACJI S.A. na lata 2023 - 2030
08/12/23 07:15  brak uprawnień East Value Research obniżył wycenę akcję Kogeneracji do 137 zł
21/11/23 07:03 KOGENERA: KOGENERA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
08/11/23 17:11 KOGENERA: Szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30 września 2023 r.
03/11/23 12:49 KOGENERA: Rozpoczęcie formalnej procedury odwoławczej od Postanowienia Sądu o zabezpieczeniu roszczenia
26/10/23 17:07 KOGENERA: Zawarcie umowy pożyczki z PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
23/10/23 07:01  brak uprawnień East Value Research wycenia akcję Kogeneracji na 150,3 zł
12/09/23 07:05 KOGENERA: KOGENERA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
07/09/23 12:15 KOGENERA: Rejestracja zmian Statutu Spółki
08/08/23 07:43  brak uprawnień Kogeneracja szacuje skonsolidowany zysk netto w II kw.' 23 na około 13 mln zł
06:46 KOGENERA: Szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych za okres 3 i 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2023 r.