info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.20, godz. 22:22
kontakt
IZOSTAL

Komunikaty

20/02/24 07:55 IZOSTAL S.A.: Wstępne szacunkowe wyniki finansowe Izostal S.A. za 2023 rok
29/01/24 13:45 IZOSTAL S.A.: Wybór oferty Izostal S.A. jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN700 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
15/01/24 15:12 IZOSTAL S.A.: Informacja o złożeniu najkorzystniejszej oferty na dostawę izolowanych rur stalowych DN700 w ramach umowy ramowej zawartej z O.G.P. Gaz-System S.A.
12/01/24 07:51 IZOSTAL S.A.: Stałe daty przekazywania raportów okresowych Izostal S.A. w roku obrotowym 2024
16/11/23 07:16 IZOSTAL S.A.: IZOSTAL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/10/23 07:36 IZOSTAL S.A.: Wstępne szacunkowe wyniki finansowe Izostal S.A. za 9 miesięcy 2023 roku
25/08/23 07:12 IZOSTAL S.A.: IZOSTAL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
24/07/23 14:56 IZOSTAL S.A.: Wstępne szacunkowe wyniki finansowe Izostal S.A. za I półrocze 2023 roku
18/05/23 07:09 IZOSTAL S.A.: IZOSTAL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
16/05/23 15:16 IZOSTAL S.A.: Zawiadomienie o udziale Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Izostal S.A.
28/04/23 14:36  brak uprawnień IZOSTAL SA (1/2023) Izostal Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
14:23 IZOSTAL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Izostal S.A. w dniu 28 kwietnia 2023 roku.
14:07 IZOSTAL S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. w dniu 28 kwietnia 2023 roku.
13:25 IZOSTAL S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Izostal S.A.
13:21  brak uprawnień Izostal wypłaci 0,12 zł dywidendy na akcję