info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.09.26, godz. 21:34
kontakt
INTROL

Komunikaty

19/09/23 14:38 INTROL S.A.: Zawiadomienie od Akcjonariusza INTROL S.A. (Svanser Sp. z o.o.) - informacja o transakcjach na akcjach oraz o rozwiązaniu umowy zastawu rejestrowego.
14:03 INTROL S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR - Svanser Sp. z o.o.
12/09/23 18:45 INTROL S.A.: INTROL Pro - ZAP Sp. z o.o. - zawarcie transakcji walutowych typu forward
05/09/23 17:07 INTROL S.A.: INTROL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
16/08/23 14:52 INTROL S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZ INTROL S.A. w dniu 16 sierpnia 2023 r.
14:43 INTROL S.A.: Wypłata dywidendy
14:36  brak uprawnień NWZ Introlu zdecydowało o wypłacie 0,34 zł dywidendy na akcję
14:30 INTROL S.A.: Treść uchwał podjętych na NWZ INTROL S.A. w dniu 16 sierpnia 2023 r.
11/08/23 11:56 INTROL S.A.: Rada Nadzorcza INTROL S.A. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał NWZ INTROL S.A.
26/07/23 12:03 INTROL S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności przez Limatherm S.A.
19/07/23 18:05  brak uprawnień NWZ Introlu zdecyduje o wypłacie 0,34 zł dywidendy na akcję
17:58 INTROL S.A.: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 16 sierpnia 2023 r.
17:50 INTROL S.A.: Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 16 sierpnia 2023 r.
17/07/23 10:36 INTROL S.A.: Wybór firmy audytorskiej
12/07/23 16:53 INTROL S.A.: Zawarcie aneksu do umowy faktoringowej przez Limatherm S.A.