info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.14, godz. 16:42
kontakt
INTROL

Komunikaty

03/04/24 13:29 INTROL S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZ INTROL S.A. w dniu 3 kwietnia 2024 r.
13:22 INTROL S.A.: Wypłata dywidendy
13:17  brak uprawnień NWZ Introlu zdecydowało o wypłacie 0,24 zł dywidendy na akcję
13:07 INTROL S.A.: Treść uchwał podjętych na NWZ INTROL S.A. w dniu 3 kwietnia 2024 r.
02/04/24 16:25 INTROL S.A.: Rada Nadzorcza INTROL S.A. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 6 NWZ INTROL S.A. w sprawie polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej INTROL S.A.
28/03/24 16:59 INTROL S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
18/03/24 14:13  brak uprawnień Grupa Introl w '23 miała 34 mln zł zysku netto i 685 mln zł przychodów
13:48 INTROL S.A.: Grupa INTROL - wybrane niezaudytowane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za 2023 r.
15/03/24 12:57 INTROL S.A.: Uchwała Zarządu INTROL S.A. w przedmiocie uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A., zwołanego na dzień 3 kwietnia 2024 r. i przedłożenia projektów uchwał
08/03/24 13:00 INTROL S.A.: Wniosek WEKA Investments Sp. z o.o. o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A., zwołanego na dzień 3 kwietnia 2024 r.
12:50 INTROL S.A.: Uchwała Rady Nadzorczej INTROL S.A. w sprawie zaopiniowania projektów uchwał NWZ INTROL S.A., zwołanego na dzień 3 kwietnia 2024 r.
06/03/24 14:02  brak uprawnień NWZ Introlu zdecyduje o wypłacie 0,24 zł dywidendy na akcję
13:53 INTROL S.A.: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 3 kwietnia 2024 r.
13:42 INTROL S.A.: Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 3 kwietnia 2024 r.
26/02/24 17:03 INTROL S.A.: Przyspieszenie terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego Grupy INTROL za 2023 r. i jednostkowego raportu rocznego INTROL S.A. za 2023 r.