info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 23:30
kontakt
INTROL

Komunikaty

01/12/21 14:37 INTROL S.A.: Zawiadomienie od Akcjonariusza INTROL S.A. (Svanser Sp. z o.o.) - informacja o umowie zastawu na akcjach INTROL S.A.
14:22 INTROL S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR - Svanser Sp. z o.o.
24/11/21 11:58 INTROL S.A.: Zawiadomienie od Akcjonariusza INTROL S.A. (Svanser Sp. z o.o.) - informacja o umowie zastawu na akcjach INTROL S.A.
11:43 INTROL S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR - Svanser Sp. z o.o.
11:28 INTROL S.A.: Zawiadomienie od Akcjonariusza INTROL S.A. (Svanser Sp. z o.o.) - informacja o złożeniu wniosków dot. wykreślenia zastawów na akcjach INTROL S.A.
11:12 INTROL S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR - Svanser Sp. z o.o.
11:00 INTROL S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR - Svanser Sp. z o.o.
10:42 INTROL S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR - Svanser Sp. z o.o.
10:23 INTROL S.A.: Zawiadomienie od Akcjonariusza INTROL S.A. (WEKA Investments Sp. z o.o.) - informacja o złożeniu wniosków dot. wykreślenia zastawów na akcjach INTROL S.A.
10:10 INTROL S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR - WEKA Investments Sp. z o.o.
16/11/21 17:08 INTROL S.A.: INTROL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
05/10/21 10:39 INTROL S.A.: Limatherm S.A. - zawarcie zleceń transakcji walutowych typu forward
03/09/21 17:07 INTROL S.A.: INTROL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
01/09/21 13:15  brak uprawnień INTROL SA (3/2021) Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej INTROL S.A. za 2020 rok
30/08/21 13:24  brak uprawnień Zysk netto Introlu zmniejszył się w I pół. rdr do 0,3 mln zł z 6,5 mln zł - szacunki