info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.29, godz. 16:08
kontakt
CENNOWTE

Komunikaty

29/11/22 15:03 CNT S.A.: Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.
28/11/22 14:30 CNT S.A.: Wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym
24/11/22 14:59 CNT S.A.: Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.
08:24 CNT S.A.: CNT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
21/11/22 14:44 CNT S.A.: Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.
17/11/22 14:53 CNT S.A.: Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.
14/11/22 14:40 CNT S.A.: Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.
10/11/22 14:53 CNT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ CNT S.A. w dniu 10 listopada 2022 roku.
14:38 CNT S.A.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. w dniu 10 listopada 2022 roku wraz z wynikami głosowań.
14/10/22 13:42 CNT S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT S.A. na dzień 10 listopada 2022 roku.
13/10/22 14:48 CNT S.A.: Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.
11/10/22 14:46 CNT S.A.: Uprawomocnienie wyroku oddalającego powództwo przeciwko Spółce o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., upadek zabezpieczenia roszczenia w sprawie oraz podjęcie działań zmierzających do zniesienia dematerializacji akcji Spółki oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wa
06/10/22 15:07 CNT S.A.: Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.
28/09/22 14:56 CNT S.A.: Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.
21/09/22 15:19 CNT S.A.: Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.