info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.03, godz. 20:26
kontakt
CENNOWTE

Komunikaty

28/06/22 14:28 CNT S.A.: Ogłoszenie Oferty Zakupu Akcji Spółki.
23/06/22 16:57 CNT S.A.: Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję.
16:38 CNT S.A.: Oddalenie powództwa o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
14/06/22 16:10 CNT S.A.: Temat: Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.
16:01 CNT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ CNT S.A. w dniu 14 czerwca 2022 roku.
15:54 CNT S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. w dniu 14 czerwca 2022 roku wraz z wynikami głosowań.
14:44  brak uprawnień CNT chce skupić akcje własne za max. 13,5 mln zł
14:29 CNT S.A.: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia.
08/06/22 08:47  brak uprawnień CNT rozważa budowę ekoelektrociepłowni w woj. lubelskim
08:24 CNT S.A.: Podjęcie działań zmierzających do potencjalnej realizacji przedsięwzięcia przemysłowego.
02/06/22 15:53 CNT S.A.: Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.
27/05/22 14:56 CNT S.A.: Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.
26/05/22 08:35 CNT S.A.: CNT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
19/05/22 14:19 CNT S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT S.A. na dzień 14 czerwca 2022 roku.
17/05/22 15:02 CNT S.A.: Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.