info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.09.24, godz. 05:55
kontakt
WIKANA

Komunikaty

18/08/23 12:38 WIKANA: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
16/08/23 11:04 WIKANA: Zbycie akcji własnych Spółki na rzecz uczestników Programu Motywacyjnego
07/08/23 13:38 WIKANA: Otrzymanie powiadomienia o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
04/08/23 10:02 WIKANA: Nabycie akcji własnych
03/08/23 08:34 WIKANA: Otrzymanie powiadomienia o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
21/07/23 07:52  brak uprawnień Wikana zaprasza do składania ofert sprzedaży do 102.888 akcji spółki, po 4 zł za papier
07:46 WIKANA: Oferta zakupu akcji WIKANA S.A.
12/07/23 18:37 WIKANA: Przyjęcie przez Radę Nadzorczą WIKANA S.A. jednolitego tekstu Statutu Spółki
13:08  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w II kwartale 2023 roku (tabela, aktl.)
11/07/23 13:22  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w II kwartale 2023 roku (tabela)
10/07/23 13:36 WIKANA: Rejestracja zmian Statutu WIKANA S.A.
04/07/23 13:54 WIKANA: Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w I półroczu 2023 r.
29/06/23 14:26  brak uprawnień Wikana wypłaci 0,25 zł dywidendy na akcję
14:24 WIKANA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WIKANA S.A. w dniu 29 czerwca 2023 r.
14:17 WIKANA: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A. w dniu 29 czerwca 2023 r.