info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.01, godz. 07:36
kontakt
EFEKT

Komunikaty

28/06/22 01:24 EFEKT: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
01:12 EFEKT: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - treść procedowanych uchwał, informacja podjętych i niepodjętych uchwałach, zgłoszonych sprzeciwach
20/06/22 21:48 EFEKT: Drugie zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia Korporacji Gospodarczej "EFEKT" S.A. z siedzibą w Krakowie ze spółkami zależnymi EFEKT-HOTELE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie oraz "LIDER HOTEL" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie
07/06/22 22:14 EFEKT: Zgłoszenie wniosku akcjonariusza z żądaniem o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" SA zwołanego na dzień 27 czerwca 2022 r.
30/05/22 20:00  brak uprawnień Efekt chce przeznaczyć na dywidendę za '21 łącznie 50 tys. zł
19:53 EFEKT: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.06.2022 roku
26/05/22 23:38 EFEKT: Pierwsze zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia Korporacji Gospodarczej "EFEKT" S.A. z siedzibą w Krakowie ze spółkami zależnymi EFEKT-HOTELE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie oraz "LIDER HOTEL" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie
23:21 EFEKT: Plan Połączenia Korporacji Gospodarczej "EFEKT" S.A. ze Spółkami z Grupy Kapitałowej "EFEKT"
23:11 EFEKT: Podjęcie decyzji o zamiarze rozpoczęcia procedury łączenia Emitenta z jego spółkami zależnymi.
22:58 EFEKT: Nabycie udziałów w spółce zależnej Emitenta
24/05/22 14:43 EFEKT: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 16 maja 2022 r.
20/05/22 21:51 EFEKT: EFEKT formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
18/05/22 19:58 EFEKT: Zawarcie znaczących umów przez Emitenta.
19:52 EFEKT: Powołanie członków Rady Nadzorczej
12:46 EFEKT: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - korekta treści uchwały