info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.01, godz. 06:56
kontakt
BUDIMEX

Komunikaty

30/06/22 14:46  brak uprawnień BUDIMEX SA (3/2022) Budimex Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
28/06/22 16:48  brak uprawnień Oferta Budimeksu za 358,2 mln zł oceniona najwyżej w przetargu GDDKiA
16:38 BUDIMEX: Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Piaski-Hrebenne, Odcinek nr 6: węzeł Zamość Wschód wraz z węzłem - węzeł Zamość Południe wraz z węzłem - oferta Budimex S.A. oceniona najwyżej
22/06/22 12:35  brak uprawnień Podpisano nowe umowy między polskimi i francuskimi firmami sektora jądrowego
21/06/22 13:59  brak uprawnień Zarząd Budimeksu będzie chciał rekomendować wypłatę na dywidendę 100 proc. zysku za lata 2022-2026
13:58  brak uprawnień BUDIMEX SA (2/2022) Budimex Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
13:49 BUDIMEX: Przyjęcie przez Zarząd Budimex S.A. Założeń polityki dywidendowej Budimex S.A. na lata 2022-2026
10/06/22 14:17  brak uprawnień Oferta Budimeksu o wartości 366,1 mln zł netto oceniona najwyżej w przetargu PKP PLK
14:07 BUDIMEX: Linia kolejowa nr 104 Chabówka - Nowy Sącz na odc. A1 wraz z infrastrukturą techniczną - oferta Budimex S.A oceniona najwyżej
06/06/22 16:16 BUDIMEX: Budowa zakładu Frito Lay w Polsce - podpisanie aneksu
13:08  brak uprawnień Budimex planuje w VI dokonać odbioru technicznego odcinka Baltic Pipe
03/06/22 13:36 BUDIMEX: Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Garbatka - Wilczowola od km 93+030 do km 100+711- podpisanie umowy
26/05/22 19:06  brak uprawnień Zarząd Budimeksu uważa, że naliczenie kary przez PGE GiEK jest bezzasadne
18:02 BUDIMEX: Wystawienie noty obciążeniowej konsorcjum realizującemu budowę bloku nr 7 w Elektrowni Turów
14:28  brak uprawnień PGE GiEK wystawiła konsorcjum realizującemu blok w Turowie notę obciążeniową w kwocie 561,5 mln zł