info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.01, godz. 07:03
kontakt
BORYSZEW

Komunikaty

15/06/22 19:00  brak uprawnień Spółka zależna Boryszewa sprzedała nieruchomość za 95 mln zł
18:49 BORYSZEW: Zawarcie przyrzeczonej umowy zbycia nieruchomości przez spółkę zależną - aktualizacja informacji
15:48 BORYSZEW: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
10/06/22 19:47 BORYSZEW: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
09/06/22 14:48 BORYSZEW: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
06/06/22 19:03 BORYSZEW: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
03/06/22 18:02 BORYSZEW: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.
02/06/22 08:00  brak uprawnień Boryszew chciałby powrócić do WIG20 w ciągu 4 lat, przygląda się mikroreaktorom atomowym na użytek grupy (wywiad)
27/05/22 14:27 BORYSZEW: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A. w dniu 27 maja 2022 roku
14:25 BORYSZEW: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A.
12:02  brak uprawnień Boryszew wypłaci 0,92 zł dywidendy na akcję
11:54 BORYSZEW: Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Boryszew S.A. w przedmiocie wypłaty dywidendy
26/05/22 19:01  brak uprawnień Boryszew miał w I kw. 31,9 mln zł zysku netto j.d.; spółka oczekuje istotnej poprawy w motoryzacji
17:08 BORYSZEW: BORYSZEW formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
25/05/22 16:08  brak uprawnień Boryszew zakończył przegląd opcji strategicznych