info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.23, godz. 12:56
kontakt
BNPPPL

Komunikaty

22/04/24 15:57 BNP PARIBAS BANK POLSKA SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 16 kwietnia 2024 r.
18/04/24 19:19  brak uprawnień Składka BNP Paribas BP na fundusz przymusowej restrukturyzacji to ok. 143,9 mln zł
18:55 BNP PARIBAS BANK POLSKA SA: Informacja o wysokości ustalonej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny dla BNP Paribas Bank Polska S.A. składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za rok 2024
16/04/24 17:25 BNP PARIBAS BANK POLSKA SA: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 16 kwietnia 2024 r.
12:17  brak uprawnień BNP Paribas Bank Polska wypłaci 3,41 zł dywidendy na akcję z zysku za 2023 r.
12:05 BNP PARIBAS BANK POLSKA SA: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2023
15/04/24 14:12 BNP PARIBAS BANK POLSKA SA: Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
11/04/24 14:29 BNP PARIBAS BANK POLSKA SA: Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
08/04/24 16:02 BNP PARIBAS BANK POLSKA SA: Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
05/04/24 16:09 BNP PARIBAS BANK POLSKA SA: Wydanie akcji serii M i serii N w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmiana wartości kapitału zakładowego BNP Paribas Bank Polska S.A.
03/04/24 15:35 BNP PARIBAS BANK POLSKA SA: Informacja o dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu akcji serii N BNP Paribas Bank Polska S.A.
14:33 BNP PARIBAS BANK POLSKA SA: Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o warunkowej rejestracji akcji serii N BNP Paribas Bank Polska S.A.
12:49  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii N spółki BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
29/03/24 09:59  brak uprawnień BNP Paribas Bank Polska zawarł z IFC transakcję sekurytyzacji syntetycznej o wartości 2.180 mln zł
09:50 BNP PARIBAS BANK POLSKA SA: Zawarcie transakcji sekurytyzacji syntetycznej