info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 14:22
kontakt
SANPL

Komunikaty

02/12/21 06:51  brak uprawnień Goldman Sachs rekomenduje "sprzedaj" Santander BP, "neutralnie" dla Pekao oraz "kupuj" PKO BP
01/12/21 15:09 SANTANDER BANK POLSKA SA: Daty przekazywania raportów okresowych
SANTANDER BANK POLSKA SA: Daty przekazywania raportów okresowych
30/11/21 17:06  brak uprawnień Santander Bank Polska sfinalizował sprzedaż akcji AVIVA TUnŻ i AVIVA TUO za 223,3 mln euro
16:52 SANTANDER BANK POLSKA SA: Zakończenie transakcji sprzedaży akcji posiadanych przez Bank w AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., oraz zmiana partnera Banku w spółkach Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
16:51 SANTANDER BANK POLSKA SA: Zakończenie transakcji sprzedaży akcji posiadanych przez Bank w AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., oraz zmiana partnera Banku w spółkach Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
29/11/21 18:15  brak uprawnień Santander Bank Polska sfinalizował sprzedaż akcji AVIVA PTE Aviva Santander za 14,2 mln euro
17:42 SANTANDER BANK POLSKA SA: Zakończenie transakcji sprzedaży przez Bank akcji AVIVA Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A.
17:40 SANTANDER BANK POLSKA SA: Zakończenie transakcji sprzedaży przez Bank akcji AVIVA Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A.
26/11/21 17:37  brak uprawnień KNF obniżyła bufor kapitałowy Santandera na kredyty walutowe do 0,029 pkt. proc.
17:28 SANTANDER BANK POLSKA SA: Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia utrzymywania przez Santander Bank Polska S.A. dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych na poziomie Grupy Kapitałowej Banku.
17:27 SANTANDER BANK POLSKA SA: Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia utrzymywania przez Santander Bank Polska S.A. dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych na poziomie Grupy Kapitałowej Banku.
25/11/21 20:20  brak uprawnień BFG wyznaczył dla Santander Bank Polska MREL na poziomie 15,42 proc. wartości ekspozycji na ryzyko
20:06 SANTANDER BANK POLSKA SA: Pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie ustalenia minimalnego wymogu dotyczącego funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL) dla Grupy Santander Bank Polska S.A.
20:05 SANTANDER BANK POLSKA SA: Pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie ustalenia minimalnego wymogu dotyczącego funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL) dla Grupy Santander Bank Polska S.A.