info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.01, godz. 07:32
kontakt
SANPL

Komunikaty

29/06/22 16:15  brak uprawnień Santander BP szacuje wpływ ryzyka prawnego z hipotekami na wyniki w II kw. na 767 mln zł
16:01 SANTANDER BANK POLSKA SA: Wpływ kosztów z tytułu ryzyka prawnego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych na wynik finansowy Grupy Santander Bank Polska S.A. osiągnięty w drugim kwartale 2022 roku
16:00 SANTANDER BANK POLSKA SA: Wpływ kosztów z tytułu ryzyka prawnego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych na wynik finansowy Grupy Santander Bank Polska S.A. osiągnięty w drugim kwartale 2022 roku
14/06/22 07:14  brak uprawnień Citi podniósł rekomendacje dla Santander Bank Polska i Alior Banku do "kupuj"
10/06/22 15:55  brak uprawnień KNF zatwierdził projekt umowy oraz uznał system ochrony banków
07/06/22 16:57  brak uprawnień Zarządy i RN ośmiu banków zgodziły się na złożenie wniosku do KNF o zatwierdzenie i uznanie systemu ochrony (opis)
16:41  brak uprawnień Zarządy i RN ośmiu banków zgodziły się na złożenie wniosku do KNF o zatwierdzenie i uznanie systemu ochrony
16:27 SANTANDER BANK POLSKA SA: Zgoda na udział w utworzeniu systemu ochrony, o którym mowa w Art. 4 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe
16:26 SANTANDER BANK POLSKA SA: Zgoda na udział w utworzeniu systemu ochrony, o którym mowa w Art. 4 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe
31/05/22 10:15 SANTANDER BANK POLSKA SA: Rezygnacja Członka Zarządu Santander Bank Polska S.A.
10:14 SANTANDER BANK POLSKA SA: Rezygnacja Członka Zarządu Santander Bank Polska S.A.
25/05/22 06:54  brak uprawnień JP Morgan obniżył rekomendację dla Pekao do "neutralnie", a Santandera BP do "niedoważaj"
12/05/22 23:09  brak uprawnień Goldman Sachs podniósł rekomendację dla Santander BP do "neutralnie", cena docelowa 304 zł
06/05/22 16:29  brak uprawnień BFG wyznaczył dla Santander BP MREL na poziomie 15,41 proc. ekspozycji na ryzyko
16:13 SANTANDER BANK POLSKA SA: Pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie ustalenia minimalnego wymogu dotyczącego funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL) dla Grupy Santander Bank Polska S.A.