info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.14, godz. 07:09
kontakt
PEKAO

Komunikaty

12/07/24 18:18  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii SP1 spółki BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
11/07/24 17:57  brak uprawnień Pekao wyemituje obligacje o łącznej wartości nominalnej do 600 mln zł
17:47 BANK PEKAO S.A.: Uchwała Zarządu Banku w sprawie emisji obligacji SP serii SP2
09/07/24 19:41  brak uprawnień RN Banku Pekao powołała Cezarego Stypułkowskiego na prezesa od 5 X
19:05 BANK PEKAO S.A.: Zmiany w składzie Zarządu Banku i Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A.
05/07/24 14:59  brak uprawnień Pekao BH obniżył szacunek partycypacji w programie wakacjach kredytowych do ok. 13 proc.
10:21  brak uprawnień Pekao Leasing ma umowę kredytową z CEB na 250 mln euro
19/06/24 11:47  brak uprawnień KNF nakazała przeniesienie instrumentów fin., środków pieniężnych i aktywów z Prosper Capital DM do BM Pekao
18/06/24 15:16  brak uprawnień Pekao chce wyemitować obligacje o łącznej wartości nominalnej do 500 mln zł
15:05 BANK PEKAO S.A.: Uchwała Zarządu Banku w sprawie wcześniejszego wykupu obligacji SP serii SP1 oraz zgody na emisję obligacji kwalifikowalnych pod MREL
13/06/24 11:51  brak uprawnień Pekao liczy, że w '24 sprzeda więcej kredytów dla przedsiębiorstw, a portfel kredytów korporacyjnych wzrośnie (wywiad)
17/05/24 17:14 BANK PEKAO S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna wznowionym po przerwie w dniu 16 maja 2024 roku
16/05/24 17:53 BANK PEKAO S.A.: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna podjęte po przerwie w obradach
08/05/24 21:45  brak uprawnień Pekao SA ujmie w skons. wynikach finansowych za II kw. '24 koszt wakacji kredytowych w wys. ok. 513 mln zł brutto
21:28  brak uprawnień Rada nadzorcza Banku Pekao SA odwołała sześciu członków zarządu, w tym Leszka Skibę, z funkcji prezesa banku