info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.24, godz. 06:53
kontakt
HANDLOWY

Komunikaty

21/03/23 18:58 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.: BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
18:50 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.: BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
17/03/23 18:01  brak uprawnień Bank Handlowy chce wypłacić 9 zł dywidendy na akcję (opis)
17:47  brak uprawnień Bank Handlowy chce wypłacić 9 zł dywidendy na akcję
17:37 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.: Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie spełnienia kryteriów do wypłaty dywidendy z zysku netto wypracowanego w 2022 roku oraz informacja o proponowanym podziale zysku netto za 2022 rok
10/03/23 14:33 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.: Informacja o zmianie daty publikacji raportu rocznego za 2022 roku
08/02/23 12:08  brak uprawnień Koszty ryzyka Banku Handlowego w '23 nie będą odbiegały od poziomów z '22
08:15  brak uprawnień Zysk netto Banku Handlowego w IV kw. wyniósł 479,5 mln zł, zgodnie z oczekiwaniami (opis)
07:33  brak uprawnień Zysk netto Banku Handlowego w IV kw. wyniósł 479,5 mln zł, zgodny z oczekiwaniami
07:19  brak uprawnień Wyniki Banku Handlowego w IV kw. 2022 roku vs. konsensus PAP (tabela)
06:58 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.: Informacja o wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2022 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
09/01/23 18:48 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.: Informacja o datach przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
27/12/22 16:53  brak uprawnień KNF zaleciła Bankowi Handlowemu utrzymywanie wymogu kapitałowego P2G
16:47 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.: Nałożenie przez Komisję Nadzoru Finansowego narzutu kapitałowego zalecanego w ramach filara II (P2G)
23/12/22 15:38  brak uprawnień BFG określił docelowy wymóg MREL TREA dla Banku Handlowego na 15,36 proc.