info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.03, godz. 19:16
kontakt
APATOR

Komunikaty

01/07/22 19:14 APATOR: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Apator SA
30/06/22 16:54 APATOR: Zawarcie aneksu do Umowy Wieloproduktowej pomiędzy ING Bank Śląski SA a spółkami Grupy Apator
29/06/22 13:09 APATOR: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Apator SA w dniu 28 czerwca 2022 r.
12:59  brak uprawnień APATOR SA (2/2022) Apator Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
12:20 APATOR: Powołanie Zarządu Apator SA na nową wspólną 3-letnią kadencję
28/06/22 19:38 APATOR: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Apator SA z dnia 28 czerwca 2022 roku
19:32  brak uprawnień Apator wypłaci łącznie 0,5 zł dywidendy za '21
19:24 APATOR: Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy
27/06/22 08:33 APATOR: Powiadomienie o transakcji na akcjach Apator SA
20/06/22 09:59 APATOR: Powiadomienie o transakcji na akcjach Apator SA
14/06/22 19:23 APATOR: Zawarcie umowy pomiędzy Konsorcjum a Tauron Dystrybucja SA
06/06/22 15:00  brak uprawnień Noble Securities obniżył ceny docelowe dla spółek Apator, Aplisens, Sonel i TIM
01/06/22 16:29 APATOR: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator SA w dniu 28 czerwca 2022 r.
16:12 APATOR: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Apator SA
31/05/22 14:28  brak uprawnień Apator chce wypłacić łącznie 0,5 zł brutto dywidendy za '21