info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.23, godz. 00:23
kontakt
APATOR

Komunikaty

22/02/24 19:36  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki APATOR S.A.
14/02/24 19:37 APATOR: Umowy dostawy zintegrowanych układów bilansujących
31/01/24 09:11 APATOR: Konwersja 4 876 akcji imiennych na akcje na okaziciela
08/01/24 15:37 APATOR: Powiadomienia o transakcji na akcjach Apator SA
05/01/24 11:35 APATOR: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Apator SA
03/01/24 10:38 APATOR: Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 r.
19/12/23 12:39  brak uprawnień Apator dokonał odpisu aktualizującego, wpływ na skons. wyniki za IV kw. ok. 12 mln zł
12:22 APATOR: Odpis aktualizujący wartość bilansową aktywów
12:20 APATOR: Rozszerzenie składu Zarządu Apator SA
12/12/23 09:29 APATOR: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Apator SA
29/11/23 14:52 APATOR: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Apator SA
14:43 APATOR: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Apator SA
22/11/23 16:36  brak uprawnień Apator wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy w wysokości 0,2 zł brutto na akcję
16:28 APATOR: Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok 2023
12:18 APATOR: Rozszerzenie składu Zarządu Apator SA