info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.09.27, godz. 10:46
kontakt
AMICA

Komunikaty

15/09/23 11:53  brak uprawnień Amica spodziewa się w '23 przychodów niższych rdr o 10-15 proc.; nie planuje podwyżek cen
06:29  brak uprawnień Wyniki Amiki w II kw. 2023 roku vs. konsensus PAP (tabela)
05:41 AMICA: AMICA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
08/09/23 08:27 AMICA: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I-sze półrocze 2023 roku
01/08/23 13:33 AMICA: Rejestracja przez KRS połączenia między "Amica Spółka Akcyjna" oraz spółką zależną "Marcelin Management" Sp. z o.o.
04/07/23 17:54  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - AMICA
30/06/23 12:09 AMICA: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy "Amica Spółka Akcyjna" w dniu 27 czerwca 2023 roku
28/06/23 10:32 AMICA: Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Amica Spółka Akcyjna" w dniu 27 czerwca 2023 roku
27/06/23 16:07 AMICA: Powołanie Członków Zarządu Spółki (na nową kadencję).
23/06/23 16:06 AMICA: Sprostowanie omyłki pisarskiej w treści Raportu bieżącego Nr 21/2021 z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie korekty Raportu bieżącego Nr 20/2021 z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie przekazania ujednoliconego tekst projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Amica Spółka Akcyjna" w dniu 27 czerwca 2023 roku
22/06/23 16:49 AMICA: Korekta Raportu bieżącego Nr 20/2021 z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie przekazania ujednoliconego tekst projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Amica Spółka Akcyjna" w dniu 27 czerwca 2023 roku
19/06/23 15:54 AMICA: Ujednolicony tekst projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Amica Spółka Akcyjna" w dniu 27 czerwca 2023 roku
15:00 AMICA: Rekomendacja dotycząca liczby członków Zarządu Emitenta (w ramach nowej kadencji)
13:53 AMICA: Sylwetki kandydatów do składu osobowego Zarządu Spółki (na nową kadencję)
12/06/23 18:46 AMICA: Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną Marcelin Management Sp. z o.o.