info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.09.26, godz. 11:38
kontakt
AMICA

Komunikaty

16/09/22 12:00  brak uprawnień Amica widzi ryzyko pogłębienia straty operacyjnej w III kw., z nieco większym optymizmem patrzy na IV kw.
08:50  brak uprawnień Strata netto Amiki w II kw. wyniosła 7,2 mln zł wobec 0,6 mln zł konsensusu
06:58  brak uprawnień Wyniki Amiki w II kw. 2022 roku vs. konsensus PAP (tabela)
05:46 AMICA: AMICA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
08/09/22 13:12 AMICA: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I-sze półrocze 2022 roku
13/07/22 07:16  brak uprawnień Amica planuje w '23 publikację 10-letniej strategii grupy, w której znajdzie się rozpoczęcie sprzedaży w USA (wywiad)
07:15  brak uprawnień Amica ocenia, że II kw. '22 był dla grupy trudniejszy niż I kw. m.in. ze względu na wzrost cen komponentów (wywiad)
01/07/22 14:30 AMICA: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy "Amica Spółka Akcyjna" w dniu 29 czerwca 2022 roku
30/06/22 08:37 AMICA: Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Amica Spółka Akcyjna" w dniu 29 czerwca 2022 roku
29/06/22 20:45  brak uprawnień Amica wypłaci 3,5 zł dywidendy na akcję
20:08 AMICA: Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
20:02 AMICA: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Amica Spółka Akcyjna" w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy "2021"
11:41 AMICA: Informacja w sprawie wycofania zgłoszenia kandydatury pana Pawła Małyski do objęcia stanowiska Niezależnego Członka Rady Nadzorczej
28/06/22 18:10 AMICA: Suplement Nr 2 do Raportu bieżącego Nr 11/2022 z dnia 03 czerwca 2022 roku w sprawie przekazania treści projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, (które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2022 roku)
18:00 AMICA: Informacja o odwołaniu zgłoszenia kandydatury pani Beaty Stelmach na stanowisko Niezależnego Członka Rady Nadzorczej "Amica S.A."