info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.04, godz. 16:20
kontakt
IMPERIO

Komunikaty

10/11/22 18:48 IMPERIO ASI S.A.: IMPERIO ASI S.A. formularz raportu kwartalnego
24/10/22 18:09 IMPERIO ASI S.A.: Nabycie aktywów o istotnej wartości w postaci akcji spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.
28/09/22 17:29 IMPERIO ASI S.A.: IMPERIO ASI S.A. formularz raportu półrocznego
30/08/22 23:46 IMPERIO ASI S.A.: Zawarcie umowy wspólników z udziałowcami Cosma Cannabis Sp. z o.o. oraz akcjonariuszami Cosma Group S.A.
29/08/22 16:04 IMPERIO ASI S.A.: Zawarcie umowy objęcia akcji spółki FIGENE CAPITAL S.A. w zamian za wniesienie aportem akcji Ventus Investments S.A. należących do Emitenta
27/07/22 16:34 IMPERIO ASI S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
30/06/22 23:47 IMPERIO ASI S.A.: Podpisanie aneksu do umowy przedwstępnej z udziałowcami Cosma Cannabis Sp. z o.o. oraz akcjonariuszami Cosma Group S.A.
17:42 IMPERIO ASI S.A.: Zawarcie umowy dotyczącej objęcia akcji spółki Polskie Konopie S.A. z siedzibą w Katowicach
27/06/22 19:26 IMPERIO ASI S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ IMPERIO ASI S.A. w dniu 27 czerwca 2022 r.
19:20 IMPERIO ASI S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej IMPERIO ASI S.A. na nową kadencję
19:10 IMPERIO ASI S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMPERIO ASI S.A w dniu 27.06.2022 r.
15:49 IMPERIO ASI S.A.: Spełnienie się warunków zawieszających wejście w życie aneksu do ugody z Poręczycielami długu Invento Sp. z o.o.
21/06/22 13:23 IMPERIO ASI S.A.: Zawarcie aneksu do ugody z Poręczycielami długu Invento Sp. z o.o.
10/06/22 16:21 IMPERIO ASI S.A.: Złożenie oświadczenia o objęciu nowych udziałów w spółce Cosma Cannabis Sp. z o.o.
09/06/22 15:05 IMPERIO ASI S.A.: Zawarcie umowy przedwstępnej z udziałowcami Cosma Cannabis Sp. z o.o. oraz akcjonariuszami Cosma Group S.A.