info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.24, godz. 16:10
kontakt
BIOCELTIX

Komunikaty

22/01/24 15:22 BIOCELTIX S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku
22/12/23 15:56 BIOCELTIX S.A.: Zawarcie istotnej umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości dla projektu pt.: "Opracowanie biologicznego weterynaryjnego produktu leczniczego BCX-CM-AD przeznaczonego do leczenia atopowego zapalenia skóry u psów"
19/12/23 21:08 BIOCELTIX S.A.: Informacja o przebiegu badania klinicznego weterynaryjnego badanego produktu leczniczego BCX-EM
13/12/23 19:29  brak uprawnień Bioceltix rozpoczął fazę badawczą w badaniu klinicznym weterynaryjnym dot. BCX-CM-AD
19:14 BIOCELTIX S.A.: Rozpoczęcie fazy badawczej w badaniu klinicznym weterynaryjnym dotyczącym produktu BCX-CM-AD
19:09 BIOCELTIX S.A.: Uzyskanie zgody na przeprowadzenie terenowego badania klinicznego na pacjentach klinicznych z objawami atopowego zapalenia skóry dla kandydata na produkt leczniczy BCX-CM-AD w Irlandii
11/12/23 14:25 BIOCELTIX S.A.: Wyniki weterynaryjnego badania klinicznego dla produktu BCX-CM-J: potwierdzenie skuteczności i bezpieczeństwa w zakresie drugorzędowych punktów kontrolnych - uzupełnienie informacji
08/12/23 21:25 BIOCELTIX S.A.: Wyniki weterynaryjnego badania klinicznego dla produktu BCX-CM-J: potwierdzenie skuteczności i bezpieczeństwa w zakresie drugorzędowych punktów kontrolnych
21/11/23 22:34 BIOCELTIX S.A.: BIOCELTIX S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
23/10/23 19:04 BIOCELTIX S.A.: Uzyskanie zgody na przeprowadzenie terenowego badania klinicznego na pacjentach klinicznych z objawami atopowego zapalenia skóry dla kandydata na produkt leczniczy BCX-CM-AD na Węgrzech oraz w Portugalii
19/10/23 22:56 BIOCELTIX S.A.: Informacja o pozytywnej ocenie projektu pt.: "Opracowanie biologicznego weterynaryjnego produktu leczniczego BCX-CM-AD przeznaczonego do leczenia atopowego zapalenia skóry u psów" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki
10/10/23 19:24 BIOCELTIX S.A.: Zawarcie aneksów do umów lock-up przez znaczących akcjonariuszy Emitenta
29/09/23 15:19 BIOCELTIX S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
27/09/23 21:06 BIOCELTIX S.A.: Informacje o transakcjach uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
19:29 BIOCELTIX S.A.: Zawiadomienie akcjonariuszy o wyniku ofert publicznych akcji Spółki prowadzonych w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu