info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.06.04, godz. 08:31
kontakt
BIOCELTIX

Komunikaty

31/05/23 18:15 BIOCELTIX S.A.: Zwołanie ZWZA na dzień 27 czerwca 2023 roku
30/05/23 18:58 BIOCELTIX S.A.: Zmieniona informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
29/05/23 22:43 BIOCELTIX S.A.: Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
22:36 BIOCELTIX S.A.: Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, zawarcie umowy objęcia akcji i podsumowanie subskrypcji
26/05/23 23:28 BIOCELTIX S.A.: BIOCELTIX S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
23/05/23 23:29 BIOCELTIX S.A.: Wyniki końcowe z pilotażowego badania klinicznego ukierunkowanego na potwierdzenie skuteczności badanego produktu leczniczego BCX-CM-AD przeznaczonego do leczenia atopowego zapalenia skóry u psów
22:04 BIOCELTIX S.A.: Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie daty rejestracji akcji serii K
22/05/23 20:10 BIOCELTIX S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii K do obrotu na Głównym Rynku GPW
20:05 BIOCELTIX S.A.: Warunkowa rejestracja akcji serii K w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
17:14  brak uprawnień GPW: sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki BIOCELTIX S.A.
16/05/23 17:58 BIOCELTIX S.A.: Uzyskanie zgody na przeprowadzenie badania na pacjentach klinicznych dla kandydata na produkt leczniczy BCX-EM w Hiszpanii
10/05/23 18:51 BIOCELTIX S.A.: Zawarcie umowy na przeprowadzenie badania klinicznego dla kandydata na produkt leczniczy BCX-CM-AD
08/05/23 15:47  brak uprawnień Fundusz zarządzany przez Ipopema TFI ma powyżej 5 proc. w akcjonariacie Bioceltix
15:39 BIOCELTIX S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
05/05/23 22:22 BIOCELTIX S.A.: Rozpoczęcie fazy badawczej w badaniu klinicznym weterynaryjnym dotyczącym produktu BCX-EM