info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.03, godz. 03:16
kontakt
EFEKT

Komunikaty

02/04/20 23:10 EFEKT: Zawarcie poprzez spółki zależne Emitenta Aneksów do Umów kredytowych z bankami
29/03/20 20:47 EFEKT: Zmiana terminu publikacji Raportu rocznego za 2019 r.
24/03/20 21:32 EFEKT: Zakończenie subskrypcji oraz przydział akcji serii EE
23/03/20 16:00 EFEKT: Informacja o transakcjach osoby powiązanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR
18/03/20 23:47 EFEKT: Informacja dotycząca zapisów na akcje Emitenta w ramach emisji akcji serii EE z prawem poboru.
17/03/20 23:23 EFEKT: Informacja o wpływie epidemii COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Korporacji Gospodarczej Efekt S.A.
13/03/20 18:42 EFEKT: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A.
07:54 EFEKT: Powołanie osób nadzorujących
12/03/20 17:07 EFEKT: Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 11.03.2020
16:58 EFEKT: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A.
10/02/20 21:39 EFEKT: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
21:03 EFEKT: Publikacja dokumentu ofertowego w związku z publiczną ofertą akcji serii EE Emitenta
30/01/20 20:59 EFEKT: Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2020
24/01/20 21:40 EFEKT: Orzeczenie Sądu pierwszej instancji w sprawie o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie oraz o zwrot pobranych pożytków.
12/01/20 15:46  brak uprawnień Efekt przeprowadzi emisję do 3,33 mln akcji, cena emisyjna 1 zł