info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.08, godz. 14:05
kontakt
EFEKT

Komunikaty

28/07/20 22:49 EFEKT: EFEKT formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
21:58 EFEKT: EFEKT formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
23/07/20 18:08  brak uprawnień Efekt planuje przeznaczyć na dywidendę za '19 łącznie 50,1 tys. zł
17:56 EFEKT: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.08.2020 roku
20/07/20 00:24 EFEKT: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - treść podjętych uchwał, informacja o zmianach do uchwały w sprawie zmiany statutu oraz o sprzeciwach zgłoszonych przez akcjonariuszy (Korekta)
19/07/20 23:31 EFEKT: Informacja o zmianie praw z papierów wartościowych Emitenta
14/07/20 20:36 EFEKT: Rezygnacja osoby nadzorującej
09/07/20 10:59 EFEKT: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 2 lipca 2020 r.
03/07/20 07:53  brak uprawnień NWZ Efektu zdecydowało o emisji akcji serii FF
02:13 EFEKT: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - treść podjętych uchwał, informacja o zmianach do uchwały w sprawie zmiany statutu oraz o sprzeciwach zgłoszonych przez akcjonariuszy
30/06/20 19:17 EFEKT: EFEKT formularz skonsolidowanego raportu rocznego
18:53 EFEKT: EFEKT formularz raportu rocznego
17/06/20 22:01 EFEKT: Zmiana terminu publikacji Raportu okresowego za 1 kwartał 2020 r.
12/06/20 18:49 EFEKT: Wniosek akcjonariusza o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 2 lipca 2020 roku) alternatywnych treści uchwał
09/06/20 23:42 EFEKT: Warunkowa rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii EE Spółki Korporacja Gospodarcza "Efekt" S.A przez KDPW