info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.18, godz. 05:38
kontakt
EFEKT

Komunikaty

31/12/20 13:59 EFEKT: Zmiana uprawnień z akcji Emitenta oraz łącznej liczby głosów na WZA Emitenta
13:19 EFEKT: Zmiana uprawnień z akcji Emitenta oraz łącznej liczby głosów na WZA Emitenta
13:00 EFEKT: Zwiększenie stanu posiadania akcji o ponad 2%
12:46 EFEKT: Zakończenie umów
17/12/20 22:59 EFEKT: Otrzymanie protokołu z pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości wraz z informacją o podpisaniu przez Emitenta.
14/12/20 23:31 EFEKT: Zawiadomienie o transakcjach osoby powiązanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR. Korekta
01/12/20 18:36 EFEKT: Zawiadomienie o transakcjach osoby powiązanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR
26/11/20 16:01 EFEKT: Zwiększenie stanu posiadania akcji o ponad 2% i przekroczenie 15% ogólnej liczby głosów
13/11/20 21:43 EFEKT: EFEKT formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
05/11/20 20:17 EFEKT: OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY KORPORACJA GOSPODARCZA "EFEKT" S.A.
23/10/20 21:59 EFEKT: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 19 października 2020 r.
21/10/20 09:56 EFEKT: Informacja w sprawie porozumienia akcjonariuszy - przekroczenie przez członków porozumienia łącznie progu 10 proc. ogólnej liczby głosów Uzupełnienie załącznika. (korekta).
20/10/20 18:50 EFEKT: Informacja w sprawie porozumienia akcjonariuszy - przekroczenie przez członków porozumienia łącznie progu 10 proc. ogólnej liczby głosów (korekta).
19/10/20 13:19 EFEKT: Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "EFEKT" SA oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta
12:20 EFEKT: Informacja w sprawie porozumienia akcjonariuszy - przekroczenie przez członków porozumienia łącznie progu 10 proc. ogólnej liczby głosów.