info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.27, godz. 02:08
kontakt
EFEKT

Komunikaty

23/10/20 21:59 EFEKT: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 19 października 2020 r.
21/10/20 09:56 EFEKT: Informacja w sprawie porozumienia akcjonariuszy - przekroczenie przez członków porozumienia łącznie progu 10 proc. ogólnej liczby głosów Uzupełnienie załącznika. (korekta).
20/10/20 18:50 EFEKT: Informacja w sprawie porozumienia akcjonariuszy - przekroczenie przez członków porozumienia łącznie progu 10 proc. ogólnej liczby głosów (korekta).
19/10/20 13:19 EFEKT: Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "EFEKT" SA oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta
12:20 EFEKT: Informacja w sprawie porozumienia akcjonariuszy - przekroczenie przez członków porozumienia łącznie progu 10 proc. ogólnej liczby głosów.
03/10/20 16:22 EFEKT: Informacja o zmianie praw z papierów wartościowych Emitenta w KDPW
28/09/20 22:49 EFEKT: EFEKT formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
23/09/20 18:11 EFEKT: Informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
21/09/20 18:23 EFEKT: Zwołanie Nadzwyczajngo Walnego Zgromadzenia
03/09/20 07:07  brak uprawnień Efekt przeznaczy na dywidendę za '19 łącznie 50,1 tys. zł
02/09/20 21:25 EFEKT: Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2019
31/08/20 19:05 EFEKT: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 sierpnia 2020 r.
30/08/20 20:04 EFEKT: Powołanie osoby nadzorującej
29/08/20 14:15 EFEKT: Zwyczajne Walne Zgromadzenie - treść podjętych uchwał, informacja o zmianach do uchwały w sprawie ustalenia dnia prawa do dywidendy oraz o sprzeciwach zgłoszonych przez akcjonariuszy
28/08/20 13:27 EFEKT: Informacja dotycząca procedowania uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2.07.2020 roku oraz informacja dotycząca prac nad dopuszczeniem emisji akcji serii EE, FF oraz akcji wynikajacych z konwersji