info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 04:35
kontakt
EFEKT

Komunikaty

09/04/21 17:40 EFEKT: Zmiana terminu publikacji raportów okresowych
31/03/21 11:24 EFEKT: Zmiana terminu publikacji raportów okresowych
30/01/21 15:23 EFEKT: Ustanowienie formy zabezpieczenia Umowy kredytu inwestycyjnego Spółki zależnej
28/01/21 21:52 EFEKT: Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2021
25/01/21 22:24 EFEKT: Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta.
31/12/20 13:59 EFEKT: Zmiana uprawnień z akcji Emitenta oraz łącznej liczby głosów na WZA Emitenta
13:19 EFEKT: Zmiana uprawnień z akcji Emitenta oraz łącznej liczby głosów na WZA Emitenta
13:00 EFEKT: Zwiększenie stanu posiadania akcji o ponad 2%
12:46 EFEKT: Zakończenie umów
17/12/20 22:59 EFEKT: Otrzymanie protokołu z pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości wraz z informacją o podpisaniu przez Emitenta.
14/12/20 23:31 EFEKT: Zawiadomienie o transakcjach osoby powiązanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR. Korekta
01/12/20 18:36 EFEKT: Zawiadomienie o transakcjach osoby powiązanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR
26/11/20 16:01 EFEKT: Zwiększenie stanu posiadania akcji o ponad 2% i przekroczenie 15% ogólnej liczby głosów
13/11/20 21:43 EFEKT: EFEKT formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
05/11/20 20:17 EFEKT: OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY KORPORACJA GOSPODARCZA "EFEKT" S.A.