info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.24, godz. 17:26
kontakt
BIOTON

Komunikaty

16/08/19 22:33  brak uprawnień Harbin Gloria Pharmaceuticals wypowiedział umowę Biotonowi na dystrybucję insuliny w Chinach
21:15 BIOTON: Wypowiedzenie Umowy Dostawy i Dystrybucji
26/07/19 09:59  brak uprawnień Noble Securities wycenia akcję Biotonu na 7,48 zł
22/07/19 17:29 BIOTON: Ujawnienie stanu posiadania
16/07/19 09:00 BIOTON: Zawarcie umowy współpracy pomiędzy Yifan Pharmaceutical Co., Limited a Bioton S.A.
28/06/19 15:24 BIOTON: Powołanie osób nadzorujących BIOTON S.A.
14:57 BIOTON: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r.
14:43 BIOTON: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ 28 czerwca 2019 r.
30/05/19 17:26 BIOTON: BIOTON formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
28/05/19 17:25 BIOTON: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
30/04/19 17:12 BIOTON: BIOTON formularz raportu rocznego
17:10 BIOTON: BIOTON formularz skonsolidowanego raportu rocznego
27/04/19 20:14 BIOTON: Informacja o wstępnych szacunkach wyników finansowych dokonanych w toku prac nad raportem okresowym.
26/04/19 17:20 BIOTON: Rezygnacja osoby zarządzającej BIOTON S.A.
24/04/19 19:03  brak uprawnień Bioton dokonał korekty skapitalizowanych nakładów na projekt analogów insuliny