info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.31, godz. 20:19
kontakt
BIOTON

Komunikaty

30/10/20 19:09 BIOTON: Powołanie Prezesa Zarządu
18:57 BIOTON: Rezygnacja Prezesa Zarządu
18:40 BIOTON: BIOTON formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/10/20 21:18 BIOTON: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - negocjacje z FINANCIERE N: (i) w sprawie zmiany umowy o współpracy zawartej z Copernicus Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie w dniu 12 czerwca 2014 roku oraz (ii) w zakresie praw przyznanych Emitentowi związanych z udziałem w kapitale zakładowym Copernicus Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Treść uzgodnień.
31/08/20 22:13 BIOTON: BIOTON formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
17/08/20 19:53 BIOTON: Wniesienie przez AIS Investment 2 Sp. z o.o. apelacji od oddalonego powództwa przeciwko Bioton S.A.
03/07/20 16:40 BIOTON: Odpowiedzi na pytania do Zarządu Bioton S.A. złożone przez akcjonariusza AIS 2 Investment Sp. z o.o.
19/06/20 14:04 BIOTON: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. w dniu 19 czerwca 2020 r.
13:47 BIOTON: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ 19 czerwca 2020 r.
29/05/20 21:55 BIOTON: Zmiana porządku obrad ZWZ Bioton S.A. zwołanego na dzień 19.06.2020 r.
20/05/20 16:06 BIOTON: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bioton S.A.
14/05/20 20:36 BIOTON: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Bioton S.A.
20:23 BIOTON: Powołanie Członka Zarządu na kolejną kadencję
20:19 BIOTON: Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję
11/05/20 18:07 BIOTON: BIOTON formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego