info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.28, godz. 09:30
kontakt
BIOTON

Komunikaty

21/12/20 10:08  brak uprawnień Noble Securities podtrzymuje rekomendację ''kupuj" dla CD Projektu, obniża cenę docelową do 388,49 zł
24/11/20 17:56  brak uprawnień BIOTON SA (2/2020) Bioton Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
17:04  brak uprawnień BIOTON SA (1/2020) Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016
20/11/20 13:39  brak uprawnień Noble Securities podnosi wycenę akcji Biotonu do 7,29 zł
06/11/20 09:38  brak uprawnień Noble Securities wydało rekomendację ''kupuj" dla CD Projektu, cena docelowa 415,04 zł
03/11/20 20:32 BIOTON: Raport rewidenta ds. szczególnych
30/10/20 19:09 BIOTON: Powołanie Prezesa Zarządu
18:57 BIOTON: Rezygnacja Prezesa Zarządu
18:40 BIOTON: BIOTON formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/10/20 21:18 BIOTON: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - negocjacje z FINANCIERE N: (i) w sprawie zmiany umowy o współpracy zawartej z Copernicus Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie w dniu 12 czerwca 2014 roku oraz (ii) w zakresie praw przyznanych Emitentowi związanych z udziałem w kapitale zakładowym Copernicus Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Treść uzgodnień.
31/08/20 22:13 BIOTON: BIOTON formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
17/08/20 19:53 BIOTON: Wniesienie przez AIS Investment 2 Sp. z o.o. apelacji od oddalonego powództwa przeciwko Bioton S.A.
03/07/20 16:40 BIOTON: Odpowiedzi na pytania do Zarządu Bioton S.A. złożone przez akcjonariusza AIS 2 Investment Sp. z o.o.
19/06/20 14:04 BIOTON: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. w dniu 19 czerwca 2020 r.
13:47 BIOTON: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ 19 czerwca 2020 r.