info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.24, godz. 07:42
kontakt
ECHO

Komunikaty

23/09/20 14:08  brak uprawnień Echo Investment zwiększa obecność na rynku najmu mieszkań, negocjuje sprzedaż 5 projektów biurowych
08:07  brak uprawnień Echo Investment miało w II kw. 10,5 mln zł zysku netto j.d., konsensus zakładał stratę
07:40  brak uprawnień Wyniki Echo Investment w II kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)
07:27 ECHO: ECHO formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
21/09/20 14:09  brak uprawnień Echo Investment rozpoczyna sprzedaż 237 lokali w Łodzi
17/09/20 19:59  brak uprawnień GPW: Komunikat (CATALYST)
19:55  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii 1P/2020 spółki ECHO INVESTMENT SA
07/09/20 18:16  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii 1P/2020 spółki ECHO INVESTMENT SA
04/09/20 07:13  brak uprawnień Echo Investment ustanowiło program emisji obligacji o wartości 100 mln euro
03/09/20 22:12 ECHO: Ustanowienie programu emisji obligacji Echo Investment S.A. denominowanych w EUR oraz możliwość przeprowadzania emisji w ramach programu emisji
14/08/20 16:03 ECHO: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR
08:28 ECHO: Powołanie Zarządu Emitenta na nową kadencję
13/08/20 16:56 ECHO: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA Echo Investment S.A.
16:54 ECHO: Powołanie i odwołanie osób nadzorujących Emitenta
16:52 ECHO: Uchwała ZWZA Emitenta w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2019