info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.26, godz. 16:04
kontakt
APSENERG

Komunikaty

10/09/21 11:48 APS ENERGIA S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną ENAP S.A. umowy na wykonanie prac z branży elektrycznej i AKPiA
31/08/21 18:10 APS ENERGIA S.A.: APS ENERGIA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
12:01  brak uprawnień APS Energia odstępuje od sprzedaży akcji spółki Enap na rzecz WB Electronics
11:50 APS ENERGIA S.A.: Porozumienie w sprawie odstąpienia od sprzedaży akcji spółki zależnej.
30/07/21 16:03  brak uprawnień APS ENERGIA SA (1/2021) APS Energia Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
25/06/21 11:06 APS ENERGIA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APS Energia S.A. w dniu 23 czerwca 2021 r. - korekta
23/06/21 17:56 APS ENERGIA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APS Energia S.A. w dniu 23 czerwca 2021 r.Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APS Energia S.A. w dniu 23 czerwca 2021 r.
15:04 APS ENERGIA S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
14:20 APS ENERGIA S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. w dniu 23 czerwca 2021 r.
21/06/21 23:39 APS ENERGIA S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 23 czerwca 2021 r. o sprawozdania Rady Nadzorczej
08/06/21 10:54 APS ENERGIA S.A.: Zwolnienie z obowiązku zwrotu części Subwencji Finansowej otrzymanej w ramach programu Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm
27/05/21 14:46 APS ENERGIA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. na dzień 23 czerwca 2021 r. oraz projekty uchwał
24/05/21 17:45 APS ENERGIA S.A.: APS ENERGIA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
12/05/21 14:21 APS ENERGIA S.A.: Podpisanie umowy na dostawy kompletów urządzeń do wagonów
16/04/21 11:46 APS ENERGIA S.A.: Informacja z ING Lease Polska o akceptacji wskaźników finansowych