info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.22, godz. 14:46
kontakt
AERFIN

Komunikaty

15/04/24 17:51  brak uprawnień VENDA SE (10/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
09:40  brak uprawnień VENDA SE (9/2024) Podpisanie Umowy z firmą audytorską na badanie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego za rok 2023
07/03/24 20:19 AERFINANCE PLC: Informacja o wyniku procedury zbierania głosów w postępowaniu o zatwierdzenie układu
27/02/24 17:24  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki VENDA SE notowanych na rynku NewConnect
26/02/24 15:59 AERFINANCE PLC: Uzupełnienie raportów ESPI 2/2023 i 9/2023 w sprawie złożenia wniosku o upadłość oraz o wycofaniu wniosku o upadłość
14/02/24 11:59  brak uprawnień VENDA SE (8/2024) Raport kwartalny 4Q2023
11:38 AERFINANCE PLC: Informacja aktualizująca w zakresie postępowania o zatwierdzenie układu
11/02/24 17:58  brak uprawnień VENDA SE (7/2024) Incydentalne naruszenie dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect
17:57  brak uprawnień VENDA SE (6/2024) Korekta raportu EBI 5/2024 - zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za IV Kwartał 2023
08/02/24 16:50 AERFINANCE PLC: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Venda Spółka Europejska w dniu 8 lutego 2024 r.
23/01/24 11:10  brak uprawnień VENDA SE (5/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku
12/01/24 19:56  brak uprawnień GPW: komunikat - VENDA
09:32  brak uprawnień VENDA SE (4/2024) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 08.02.2024
11/01/24 14:57 AERFINANCE PLC: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 08.02.2024
10/01/24 18:56  brak uprawnień VENDA SE (3/2024) Raport kwartalny 3Q 2023