info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.26, godz. 17:11
kontakt
VIDIS

Komunikaty

13/08/21 12:11  brak uprawnień VIDIS SA (4/2021) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za okres 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r.
27/07/21 22:36 VIDIS S.A.: Informacja o rozwiązaniu przez Emitenta przedwstępnej umowy zakupu nieruchomości z dnia 03 marca 2021 roku i jednoczesnym podpisaniu nowej umowy zakupu tej samej nieruchomości.
20/07/21 12:21  brak uprawnień VIDIS SA (3/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych (jednostkowych i skonsolidowanych) w roku obrotowym 2021/2022
14/05/21 12:54  brak uprawnień VIDIS SA (2/2021) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za okres 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r.
03/03/21 15:43 VIDIS S.A.: Informacja o podpisaniu przez Emitenta przedwstępnej umowy zakupu nieruchomości
12/02/21 14:50  brak uprawnień VIDIS SA (1/2021) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za okres 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r.
22/12/20 17:18 VIDIS S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 grudnia 2020 roku
15:37  brak uprawnień VIDIS SA (18/2020) Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 22 grudnia 2020 r
23/11/20 16:40 VIDIS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ViDiS Spółka Akcyjna wraz z projektami uchwał
15:41  brak uprawnień VIDIS SA (17/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ViDiS Spółka Akcyjna wraz z projektami uchwał
13/11/20 12:50  brak uprawnień VIDIS SA (16/2020) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za okres 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.
09/11/20 16:33  brak uprawnień VIDIS SA (15/2020) Raport roczny Vidis SA za rok obrotowy 2019/20 oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej ViDiS SA za rok obrotowy 2019/20
06/11/20 15:38  brak uprawnień VIDIS SA (14/2020) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego rocznego za okres od 01.07.2019 do 30.06.2020 roku
05/10/20 12:29  brak uprawnień VIDIS SA (13/2020) Ostatnie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
12:24 VIDIS S.A.: Ostatnie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji