info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.26, godz. 17:33
kontakt
ROVITA

Komunikaty

12/08/21 07:50  brak uprawnień ROVITA SA (8/2021) Raport jednostkowy i skonsolidowany za IIQ 2021 rok
29/06/21 15:03 ROVITA S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz mieli co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu.
14:58  brak uprawnień ROVITA SA (7/2021) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2021 r. wraz z wynikami głosowań
01/06/21 14:34  brak uprawnień ROVITA SA (6/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2021 r. wraz z projektami uchwał
14:27 ROVITA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2021 r. wraz z projektami uchwał
12/05/21 13:45  brak uprawnień ROVITA SA (5/2021) Raport jednostkowy i skonsolidowany za IQ 2021 rok
29/04/21 16:47  brak uprawnień ROVITA SA (4/2021) Raport roczny skonsolidowany za 2020 rok
16:41  brak uprawnień ROVITA SA (3/2021) Raport jednostkowy roczny za 2020 rok
10/02/21 13:21  brak uprawnień ROVITA SA (2/2021) Raport jednostkowy i skonsolidowany za IVQ 2020 rok
20/01/21 11:51  brak uprawnień ROVITA SA (1/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku.
28/12/20 15:11 ROVITA S.A.: Decyzja pokontrolna z badania ksiąg podatkowych Emitenta.
21/12/20 16:37 ROVITA S.A.: Decyzja pokontrolna z badania ksiąg podatkowych Emitenta.
10/12/20 13:51 ROVITA S.A.: Czwarte wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji ROVITA S.A. w celu ich dematerializacji.
17/11/20 14:08 ROVITA S.A.: Trzecie wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji ROVITA S.A. w celu ich dematerializacji.
10/11/20 13:05  brak uprawnień ROVITA SA (10/2020) Raport jednostkowy i skonsolidowany za IIIQ 2020 rok