info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.20, godz. 11:15
kontakt
PULAWY

Komunikaty

17/04/21 19:32 PUŁAWY: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. zwołane na dzień 14 maja 2021 roku.
19:30 PUŁAWY: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. na dzień 14 maja 2021 roku.
15/04/21 10:14 PUŁAWY: Informacja o zamieszczeniu na stronie internetowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. sprawozdania na temat informacji niefinansowych za rok 2020.
06:33 PUŁAWY: PUŁAWY
06:32 PUŁAWY: PUŁAWY
27/03/21 19:45 PUŁAWY: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok
26/03/21 19:17  brak uprawnień Grupa Azoty szacuje skonsolidowany zysk netto w IV kw. na 92,3 mln zł (opis)
18:38  brak uprawnień Grupa Azoty szacuje skonsolidowany zysk netto w IV kw. na 92,3 mln zł
18:20 PUŁAWY: Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. za IV kwartał 2020 roku oraz za 2020 rok.
23/03/21 10:19  brak uprawnień Produkcja nawozów azotowych w lutym spadła o 0,7 proc. rdr - GUS
22/03/21 08:57  brak uprawnień Obserwowany obecnie wzrost cen nawozów jest przejściowy - IERiGŻ, Ministerstwo Rolnictwa.
18/03/21 18:57 PUŁAWY: Wynik testu na utratę wartości - rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych.
01/03/21 08:55  brak uprawnień DM BDM obniżył ceny docelowe Grupy Azoty, Polic i Puław
26/02/21 19:18 PUŁAWY: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
23/02/21 12:15  brak uprawnień Grupa Azoty liczy na odbudowę marż dzięki skokowemu wzrostowi cen nawozów