info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.19, godz. 18:22
kontakt
PULAWY

Komunikaty

13/11/19 06:57 PUŁAWY: PUŁAWY formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
31/10/19 15:12 PUŁAWY: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. zwołane na dzień 29 listopada 2019 roku
15:06 PUŁAWY: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. na dzień 29 listopada 2019 roku
29/10/19 18:14 PUŁAWY: Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. za III kwartał 2019 roku
11/10/19 09:55  brak uprawnień Kursy akcji Grupy Azoty i Zakładów Azotowych Puławy absurdalnie niskie - DM BOŚ
25/09/19 16:09  brak uprawnień Puławy podpisały z konsorcjum Polimeksu umowę na budowę bloku energetycznego
15:14 PUŁAWY: Podpisanie umowy o kompleksową realizację inwestycji pn. "Budowa Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe"
13/09/19 10:38  brak uprawnień Do końca roku ceny nawozów będą rosły, na koniec '19 ceny 7-8 proc. wyższe rdr - IERiGŻ
05/09/19 06:34 PUŁAWY: PUŁAWY formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
27/08/19 18:50  brak uprawnień Odpis spółki Puław obniży skonsolidowany EBIT Grupy Azoty o 22 mln zł, wynik netto o 19 mln zł (opis)
18:16 PUŁAWY: Informacja o przewidywanym wpływie zdarzeń jednorazowych o charakterze niepieniężnym na wyniki finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. za I półrocze 2019 rok.
23/08/19 16:33 PUŁAWY: Zawarcie umowy sprzedaży PULREA mocznika.
08/08/19 08:20  brak uprawnień IERiGŻ spodziewa się niewielkich obniżek cen nawozów
01/08/19 15:31 PUŁAWY: Przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki przez Radę Nadzorczą
24/07/19 11:47  brak uprawnień DM BOŚ obniżył cenę docelową akcji Puław do 167,5 zł