info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.06.26, godz. 00:59
kontakt
MEGAPIXEL

Komunikaty

20/06/22 11:39 MEGA PIXEL STUDIO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym
14/06/22 17:27  brak uprawnień MEGAPIXEL STUDIO SA (8/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
13:32  brak uprawnień MEGAPIXEL STUDIO SA (7/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13.06.2022 r.
16/05/22 22:38 MEGA PIXEL STUDIO S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MegaPixel Studio S.A. wraz z projektami uchwał
22:09  brak uprawnień MEGAPIXEL STUDIO SA (6/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MegaPixel Studio S.A. wraz z projektami uchwał
08:35  brak uprawnień MEGAPIXEL STUDIO SA (5/2022) Raport za I kwartał 2022 r.
21/04/22 08:43 MEGA PIXEL STUDIO S.A.: Ustalenie daty premiery gry THE HOUSE OF THE DEAD: Remake na PS4, X0, Stadia i PC
21/03/22 23:53  brak uprawnień MEGAPIXEL STUDIO SA (4/2022) Raport roczny za 2021 rok
18/03/22 16:38  brak uprawnień MEGAPIXEL STUDIO SA (3/2022) Zakres przestrzeganych Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect
17/03/22 19:00 MEGA PIXEL STUDIO S.A.: Aktualizacja harmonogramu premier gier.
04/03/22 08:30 MEGA PIXEL STUDIO S.A.: Ustalenie daty premiery gry THE HOUSE OF THE DEAD: Remake na konsolę Nintendo Switch
03/03/22 17:24  brak uprawnień MEGAPIXEL STUDIO SA (2/2022) Rejestracja zmiany siedziby Emitenta
17/01/22 19:01  brak uprawnień MEGAPIXEL STUDIO SA (1/2022) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 r.
11/01/22 12:45 MEGA PIXEL STUDIO S.A.: Aktualizacja harmonogramu premier gier.
22/12/21 19:08  brak uprawnień MEGAPIXEL STUDIO SA (6/2021) Zawarcie aneksu do umowy z biegłym rewidentem