info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.19, godz. 07:57
kontakt
MEGAPIXEL

Komunikaty

11/10/21 15:15 MEGA PIXEL STUDIO S.A.: Aktualizacja harmonogramu premier gier.
16/08/21 10:53  brak uprawnień MEGAPIXEL STUDIO SA (4/2021) Raport za II kwartał 2021 r.
28/07/21 17:38  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - MEGAPIXEL
21/07/21 15:37 MEGA PIXEL STUDIO S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 4/2021
14:50 MEGA PIXEL STUDIO S.A.: Aktualizacja harmonogramu premier gier.
14/07/21 14:31 MEGA PIXEL STUDIO S.A.: Objęcie udziałów w spółce Mechano Games S.A.
07/07/21 14:12  brak uprawnień MEGAPIXEL (3/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 r.
05/07/21 16:12 MEGA PIXEL STUDIO S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23.06.2021 r.
01/07/21 11:38  brak uprawnień MegaPixel Studio zadebiutowało na NewConnect
28/06/21 18:27  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C spółki MEGAPIXEL STUDIO SA
25/06/21 15:53  brak uprawnień MEGAPIXEL STUDIO (2/2021) Korekta raportu nr 1/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MegaPixel Studio S.A.
11:18  brak uprawnień MEGAPIXEL STUDIO (1/2021) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MegaPixel Studio S.A.
23/06/21 18:46  brak uprawnień GPW: w sprawie prowadzenia do obrotu na NewConnect akcji serii A, B i C spółki MEGAPIXEL STUDIO S.A