info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.03, godz. 13:10
kontakt
CAPTORTX

Komunikaty

02/12/22 19:19 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
24/11/22 17:15 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: CAPTOR THERAPEUTICS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
23/11/22 15:39 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii L
12:57  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii L spółki CAPTOR THERAPEUTICS S.A.
22/11/22 14:07 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie warunkowej rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii L
17/11/22 08:59  brak uprawnień Współpraca Captor z Ono wzmacnia sytuację płynnościową spółki; Captor ma środki do połowy '24 (wywiad)
16/11/22 17:47 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Ostateczne rozliczenie wyników Audytu z NCBiR
15/11/22 10:15  brak uprawnień Trigon DM podwyższył cenę docelową akcji Captor Therapeutics do 232,5 zł
14/11/22 08:18  brak uprawnień Captor Therapeutics ma umowę o współpracy z Ono; max. kwota możliwa do uzyskania to 197 mln euro
07:47 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Zawarcie umowy o współpracy z Ono Pharmaceutical Co., Ltd. i ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
07/11/22 15:26 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Zakończenie subskrypcji akcji serii L emitowanej w związku z realizacją programu motywacyjnego dla pracowników Spółki
31/10/22 17:28 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Informacja o statusie projektu CT-04
25/10/22 08:59  brak uprawnień Trigon DM obniżył cenę docelową akcji Captor Therapeutics do 213,7 zł
28/09/22 15:04 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Podjęcie uchwały przez Zarząd Spółki w sprawie emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego
16/09/22 16:11 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Rejestracja zmiany statutu Spółki