info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.02, godz. 06:45
kontakt
CAPTORTX

Komunikaty

01/07/22 13:05  brak uprawnień Noble Securities rekomenduje kupno akcji czterech spółek biotechnologicznych
30/06/22 22:27 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Powołanie Rady Nadzorczej Spółki, Zarządu Spółki, Komitetu Audytu oraz Komitetu Wynagrodzeń kolejnej kadencji
18:44 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii K
18:32 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Captor Therapeutics S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r. oraz treść uchwał podjętych do momentu zarządzenia przerwy
29/06/22 17:18 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii K
12:58  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii K spółki CAPTOR THERAPEUTICS
28/06/22 16:06 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie warunkowej rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii K
15/06/22 13:57 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Zakończenie subskrypcji akcji serii K emitowanej w związku z realizacją programu motywacyjnego dla pracowników Spółki
10/06/22 18:15 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki
03/06/22 14:56 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem
30/05/22 18:15 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: CAPTOR THERAPEUTICS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/05/22 20:01  brak uprawnień Captor Therapeutics widzi ryzyko opóźnień w realizacji projektu CT-03
19:53 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Potencjalne opóźnienia w realizacji projektu Spółki
20/05/22 16:09 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2022 roku
12/05/22 16:38 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany w Statucie Spółki