info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.24, godz. 23:28
kontakt
CAPTORTX

Komunikaty

22/02/24 17:30 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty związane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem
06/02/24 20:15 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Rezygnacja Członka Zarządu - Dyrektora Finansowego
19/01/24 17:46 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Podjęcie uchwały przez Zarząd Spółki w sprawie emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego
17/01/24 17:30 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2024
15/01/24 09:46  brak uprawnień Sentyment do sektora biotech może się poprawić, ale wyzwaniem pozostaje finansowanie (analiza)
11/01/24 15:21 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 4 stycznia 2023 r. co najmniej 5% głosów
04/01/24 17:14 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4 stycznia 2024 r., odwołanie oraz powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki
15/12/23 15:01 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
12/12/23 12:37 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki
11/12/23 13:10  brak uprawnień Captor Therapeutics chce wybrać kandydata klinicznego w CT-03 w '23; podanie dawki pierwszym pacjentom w CT-01 w '24
07/12/23 19:42 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty związane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem
17:29 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Żądanie akcjonariusza dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
06/12/23 09:21  brak uprawnień Captor Therapeutics planuje rozdzielić projekt CT-02 na dwa niezależne obszary
09:00 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Informacja o postępie badawczo-rozwojowym w projekcie CT-03
08:54 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Informacja o postępie badawczo-rozwojowym w projekcie CT-02