info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.24, godz. 19:35
kontakt
STILO

Komunikaty

30/01/24 23:27 brak uprawnień STILO ENERGY SA (1/2024) Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku
15/12/23 07:50 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki STILO ENERGY S.A.
01/12/23 23:53 brak uprawnień STILO ENERGY SA (20/2023) Rejestracja zmian Statutu Spółki
30/11/23 22:43 brak uprawnień STILO ENERGY SA (19/2023) Raport kwartalny za III kw. 2023 r.
12/11/23 23:08 brak uprawnień STILO ENERGY SA (18/2023) Przesunięcie terminu publikacji raportu za III kwartał 2023 roku
11/11/23 07:14 brak uprawnień STILO ENERGY SA (17/2023) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stilo Energy S.A.
06:40 STILO ENERGY S.A.: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
13/10/23 23:52 brak uprawnień STILO ENERGY SA (16/2023) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 listopada 2023 r.
20:06 brak uprawnień STILO ENERGY SA (15/2023) Stanowisko GPW w sprawie braku wystąpienia przesłanek do wznowienia obrotu akcjami Spółki
29/09/23 22:39 brak uprawnień STILO ENERGY SA (14/2023) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stilo Energy S.A.
24/09/23 20:32 brak uprawnień STILO ENERGY SA (13/2023) Raport kwartalny za II kw. 2023 Stilo Energy S.A.
21/09/23 19:25 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki STILO ENERGY S.A.
19/09/23 20:46 brak uprawnień STILO ENERGY SA (12/2023) Raport roczny za rok obrotowy 2022 Stilo Energy S.A.
25/08/23 21:09 brak uprawnień STILO ENERGY SA (11/2023) Zawarcie umowy z biegłem rewidentem i rozwiązanie umowy z dotychczasowym biegłym rewidentem
21/08/23 23:59 brak uprawnień STILO ENERGY SA (10/2023) Przesunięcie terminu publikacji raportu za II kwartał 2023 roku