info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.02, godz. 06:13
kontakt
STILO

Komunikaty

01/07/22 17:25  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - STILO
12:07 STILO ENERGY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
10:48  brak uprawnień STILO ENERGY SA (15/2022) Informacja o zmianie Autoryzowanego Doradcy
30/06/22 18:18  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki STILO ENERGY
16:08  brak uprawnień STILO ENERGY SA (14/2022) Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję
16:05  brak uprawnień STILO ENERGY SA (13/2022) Treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stilo Energy S.A.
10:07 STILO ENERGY S.A.: Informacja w sprawie rezygnacji Zarządu Stilo Energy S.A.
29/06/22 20:48 STILO ENERGY S.A.: Informacja nt. działań związanych z wnioskiem o ogłoszenie upadłości Stilo Energy.
07/06/22 14:41 STILO ENERGY S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stilo Energy S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 r.
14:31  brak uprawnień STILO ENERGY SA (12/2022) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stilo Energy S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 r.
10:03 STILO ENERGY S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stilo Energy S.A.
09:58  brak uprawnień STILO ENERGY SA (11/2022) Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stilo Energy S.A.
03/06/22 17:51 STILO ENERGY S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r.
17:43  brak uprawnień STILO ENERGY SA (10/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r.
31/05/22 18:28 STILO ENERGY S.A.: Aktualizacja informacji nt. umowy kredytowej - nieprzedłużenie umowy standstill oraz podjęcie działań w celu otwarcia uproszczonego postępowania układowego Stilo Energy.