info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.21, godz. 16:20
kontakt
GENOMTEC

Komunikaty

19/10/21 17:15  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki GENOMTEC S.A.
08/10/21 20:30  brak uprawnień GENOMTEC SA (18/2021) Zwołanie NWZA na dzień 5 listopada 2021 roku
20:24 GENOMTEC S.A.: Zwołanie NWZA na dzień 5 listopada 2021 roku
21/09/21 09:47 GENOMTEC S.A.: Otrzymanie decyzji o udzieleniu ochrony patentowej na wynalazek na terytorium Japonii
13/09/21 15:34  brak uprawnień GENOMTEC SA (17/2021) Uchwały podjęte przez NWZA w dniu 13 września 2021 roku
15:27 GENOMTEC S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
25/08/21 13:05 GENOMTEC S.A.: Dokonanie zgłoszenia patentowego w zakresie autorskiego zestawu starterów, metody diagnostyki oraz składu mieszaniny reakcyjnej do genetycznej diagnostyki Salmonella enterica sp. w technice LAMP
16/08/21 17:35  brak uprawnień Genomtec chce się przenieść z NewConnect na rynek regulowany GPW
17:16  brak uprawnień GENOMTEC SA (16/2021) Zwołanie NWZA na dzień 13 września 2021 roku
17:11 GENOMTEC S.A.: Zwołanie NWZA na dzień 13 września 2021 roku
17:05 GENOMTEC S.A.: Decyzja Zarządu o zamiarze wystąpienia do Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW
12/08/21 17:12  brak uprawnień GENOMTEC SA (15/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021 roku
06/08/21 15:33 GENOMTEC S.A.: Otrzymanie od TÜV Rheinland certyfikatu ISO 13485
20/07/21 16:11  brak uprawnień GENOMTEC SA (14/2021) Powołanie Członka Rady Nadzorczej
16:09  brak uprawnień GENOMTEC SA (13/2021) Uchwały podjęte przez NWZA w dniu 20 lipca 2021 roku