info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.07, godz. 23:34
kontakt
DADELO

Komunikaty

09/11/22 08:03 DADELO S.A.: DADELO S.A. formularz raportu kwartalnego
26/10/22 12:55 DADELO S.A.: Uchwała GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki
25/10/22 17:12  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki DADELO S.A.
13:25  brak uprawnień Trigon DM obniża cenę docelową akcji Dadelo do 11,5 zł i zmienia rekomendację na "kupuj"
03/10/22 13:46  brak uprawnień Przychody Dadelo wzrosły rdr w III kw. o 52,7 proc. do 34,4 mln zł - szacunki
13:30 DADELO S.A.: Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w III kwartale 2022 roku
29/09/22 14:08 DADELO S.A.: Oświadczenie KDPW w sprawie zawarcia umowy o rejestrację akcji serii B - Dadelo S.A.
05/09/22 07:15  brak uprawnień Przychody Dadelo mogą wzrosnąć o ponad 50 proc. w 2022 roku (wywiad)
02/09/22 12:23 DADELO S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 14/2022
29/08/22 14:20 DADELO S.A.: Rejestracja zmiany Statutu Spółki
18/08/22 17:14 DADELO S.A.: DADELO S.A. formularz raportu półrocznego
22/07/22 17:23  brak uprawnień Trigon DM obniżył cenę docelową akcji Dadelo do 13,1 zł
07/07/22 16:07 DADELO S.A.: Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
05/07/22 18:19  brak uprawnień Przychody Dadelo wzrosły rdr w II kw. o 37 proc. do 41,4 mln zł - szacunki
17:01 DADELO S.A.: Wysokość przychodów osiągniętych w II kwartale 2022 roku