info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.06.26, godz. 00:34
kontakt
DETGAMES

Komunikaty

22/06/22 17:52 DETALION GAMES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta
17:46 brak uprawnień DETALION GAMES SA (8/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
17:44 brak uprawnień DETALION GAMES SA (7/2022) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 22 czerwca 2022 roku
16/06/22 22:13 DETALION GAMES S.A.: Zawarcie przez Emitenta umowy o ograniczeniu rozporządzania akcjami
26/05/22 17:39 DETALION GAMES S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 22 czerwca 2022 roku
17:31 brak uprawnień DETALION GAMES SA (6/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 22 czerwca 2022 roku
16/05/22 17:21 brak uprawnień DETALION GAMES SA (5/2022) Raport kwartalny za I kwartał 2022 roku
06/04/22 14:39 brak uprawnień DETALION GAMES SA (4/2022) Zmiana adresu siedziby Emitenta
04/04/22 15:31 brak uprawnień Movie Games kupi 655.400 akcji Detalion Games od PlayWay
15:11 DETALION GAMES S.A.: Zawarcie umowy inwestycyjnej dotyczącej zbycia akcji Emitenta
21/03/22 20:08 brak uprawnień DETALION GAMES SA (3/2022) Raport roczny za 2021 rok
31/01/22 17:05 brak uprawnień DETALION GAMES SA (2/2022) Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku
17:03 brak uprawnień DETALION GAMES SA (1/2022) Zmiany w składzie Zarządu Spółki
03/12/21 19:30 brak uprawnień DETALION GAMES SA (19/2021) REZYGNACJA PREZES ZARZĄDU
10/11/21 17:31 brak uprawnień DETALION GAMES SA (18/2021) RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2021