info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.10.01, godz. 07:06
kontakt
DETGAMES

Komunikaty

17/08/23 12:29 DETALION GAMES S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
13/08/23 22:05 brak uprawnień DETALION GAMES SA (13/2023) Raport kwartalny za II kwartał 2023 roku
26/06/23 11:37 brak uprawnień DETALION GAMES SA (12/2023) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
11:30 DETALION GAMES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta
11:24 brak uprawnień DETALION GAMES SA (11/2023) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 26 czerwca 2023 roku
30/05/23 19:33 DETALION GAMES S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Detalion Games S.A. na dzień 26 czerwca 2023 roku
19:27 brak uprawnień DETALION GAMES SA (10/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Detalion Games S.A. na dzień 26 czerwca 2023 roku
18/05/23 23:07 brak uprawnień DETALION GAMES SA (9/2023) Informacja o rezygnacji członka Rady Nadzorczej Emitenta
13/05/23 20:02 brak uprawnień DETALION GAMES SA (8/2023) Raport kwartalny za I kwartał 2023 roku
19/03/23 19:02 brak uprawnień DETALION GAMES SA (7/2023) Raport roczny za 2022 rok
08/03/23 19:54 brak uprawnień DETALION GAMES SA (6/2023) Zawarcie aneksu do umowy z Autoryzowanym Doradcą
20/02/23 11:51 DETALION GAMES S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
16/02/23 17:05 brak uprawnień DETALION GAMES SA (5/2023) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu
14/02/23 11:50 brak uprawnień DETALION GAMES SA (4/2023) Podpisanie umowy z firmą audytorską o przeprowadzanie badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2022 i 2023
16/01/23 16:59 brak uprawnień DETALION GAMES SA (3/2023) Zakończenie subskrypcji akcji serii E