info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.24, godz. 01:27
kontakt
DETGAMES

Komunikaty

17/06/24 19:26 DETALION GAMES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta
19:10 brak uprawnień DETALION GAMES SA (8/2024) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 17 czerwca 2024 roku
20/05/24 18:02 DETALION GAMES S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Detalion Games S.A. na dzień 17 czerwca 2024 roku
17:47 brak uprawnień DETALION GAMES SA (7/2024) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Detalion Games S.A. na dzień 17 czerwca 2024 roku
14/05/24 12:44 brak uprawnień DETALION GAMES SA (6/2024) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
13/05/24 21:11 brak uprawnień DETALION GAMES SA (5/2024) Raport kwartalny za I kwartał 2024 roku
15/04/24 18:41 brak uprawnień DETALION GAMES SA (4/2024) Zakres przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
28/03/24 20:32 brak uprawnień DETALION GAMES SA (3/2024) Informacja o rezygnacji członka Rady Nadzorczej Emitenta
18/03/24 21:48 brak uprawnień DETALION GAMES SA (2/2024) Raport roczny za 2023 rok
10/01/24 18:00 brak uprawnień DETALION GAMES SA (1/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
23/11/23 08:43 brak uprawnień DETALION GAMES SA (15/2023) Zakończenie przeglądu opcji strategicznych
13/11/23 20:16 brak uprawnień DETALION GAMES SA (14/2023) Raport kwartalny za III kwartał 2023 roku
02/11/23 15:37 brak uprawnień Detalion Games rozpoczyna proces przeglądu opcji strategicznych
15:31 DETALION GAMES S.A.: Informacja o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych Detalion Games S.A.
17/08/23 12:29 DETALION GAMES S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki