info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.19, godz. 07:31
kontakt
DETGAMES

Komunikaty

12/08/21 10:12  brak uprawnień DETALION GAMES SA (15/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021
11/08/21 11:57  brak uprawnień DETALION GAMES SA (14/2021) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
10/08/21 10:45  brak uprawnień DETALION GAMES SA (13/2021) Rezygnacja osoby nadzorującej
23/07/21 10:30 DETALION GAMES S.A.: Zobowiązanie do czasowego wyłączenia zbywalności akcji Emitenta
10:27 DETALION GAMES S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
01/07/21 10:46  brak uprawnień DETALION GAMES SA (12/2021) Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy DETALION GAMES S.A. w dniu 30 czerwca 2021 r.
10:43 DETALION GAMES S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
14/06/21 11:32 DETALION GAMES S.A.: Ustalenie daty premiery gry Plastic Rebellion w wersji na Nintendo Switch
10:03  brak uprawnień DETALION GAMES SA (11/2021) Uzupełnienie informacji o zmianie w składzie osobowym Rady Nadzorczej Emitenta
11/06/21 21:54  brak uprawnień DETALION GAMES SA (10/2021) Wniosek o rozszerzenie porządku obrad WZA zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 roku
21:49 DETALION GAMES S.A.: Wniosek o rozszerzenie porządku obrad WZA zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 roku
02/06/21 22:24  brak uprawnień DETALION GAMES SA (9/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Detalion Games S.A. z siedzibą w Warszawie
22:22 DETALION GAMES S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Detalion Games S.A. z siedzibą w Warszawie
01/06/21 22:17 DETALION GAMES S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
22:13  brak uprawnień DETALION GAMES SA (8/2021) Zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej Emitenta