info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.09.27, godz. 03:00
kontakt
DETGAMES

Komunikaty

14/09/22 14:56  brak uprawnień DETALION GAMES SA (12/2022) Rejestracja zmian Statutu Spółki
01/09/22 17:12  brak uprawnień DETALION GAMES SA (11/2022) Zmiana adresu siedziby Emitenta Detalion Games Spółka Akcyjna
16/08/22 17:11  brak uprawnień DETALION GAMES SA (10/2022) Raport kwartalny za II kwartał 2022 roku
01/07/22 16:12  brak uprawnień DETALION GAMES SA (9/2022) Podjęcie przez Zarząd Emitenta decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego
28/06/22 15:56 DETALION GAMES S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
12:19 DETALION GAMES S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
22/06/22 17:52 DETALION GAMES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta
17:46  brak uprawnień DETALION GAMES SA (8/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
17:44  brak uprawnień DETALION GAMES SA (7/2022) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 22 czerwca 2022 roku
16/06/22 22:13 DETALION GAMES S.A.: Zawarcie przez Emitenta umowy o ograniczeniu rozporządzania akcjami
26/05/22 17:39 DETALION GAMES S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 22 czerwca 2022 roku
17:31  brak uprawnień DETALION GAMES SA (6/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 22 czerwca 2022 roku
16/05/22 17:21  brak uprawnień DETALION GAMES SA (5/2022) Raport kwartalny za I kwartał 2022 roku
06/04/22 14:39  brak uprawnień DETALION GAMES SA (4/2022) Zmiana adresu siedziby Emitenta
04/04/22 15:31  brak uprawnień Movie Games kupi 655.400 akcji Detalion Games od PlayWay