info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.25, godz. 11:58
kontakt
PCFGROUP

Komunikaty

21/10/21 17:58  brak uprawnień Prezes PCF Group kupił 4.826 akcji spółki po 45,42 zł za sztukę
17:44 PCF GROUP S.A.: Informacje o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
18/10/21 15:41 PCF GROUP S.A.: Informacje o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
29/09/21 17:27 PCF Group S.A.: PCF Group S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
27/09/21 18:27  brak uprawnień PCF Group aktualizuje strategię, chce m.in. poszerzyć portfolio o gry z segmentu AA
18:14 HASH(0x21d4488): Aktualizacja strategii PCF Group S.A.
30/08/21 21:29 PCF GROUP S.A.: Informacje o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
21:27 PCF GROUP S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze - zmiana
29/08/21 22:20 PCF GROUP S.A.: Zawarcie przez PCF Group S.A. umowy inwestycyjnej ze Square Enix Limited
18/08/21 23:08 PCF GROUP S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
17/08/21 09:19  brak uprawnień PCF Group rozczarowane brakiem tantiem; wierzy, że otrzyma je jeszcze w tym roku
06:40  brak uprawnień PCF Group nie osiągnął tantiem ze sprzedaży gry "Outriders"
16/08/21 22:54 PCF GROUP S.A.: Nieosiągnięcie przez PCF Group S.A. tantiem ze sprzedaży gry "Outriders"
05/08/21 22:12 PCF GROUP S.A.: Komunikat KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D
04/08/21 19:51 PCF GROUP S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii D