info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.16, godz. 02:45
kontakt
KOOL2PLAY

Komunikaty

14/10/21 17:36  brak uprawnień KOOL2PLAY SA (14/2021) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 listopada 2021 r.
17:34 KOOL2PLAY S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 listopada 2021 roku
17:30  brak uprawnień KOOL2PLAY SA (13/2021) Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 października 2021 r.
17:16 KOOL2PLAY S.A.: Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 października 2021 r.
04/10/21 11:40 KOOL2PLAY S.A.: Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Kool2Play S.A. ze spółką zależną, tj. Buzzrounds sp. z o.o.
27/09/21 13:48 KOOL2PLAY S.A.: Informacja dotycząca wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie "Projekty B+R przedsiębiorstw" Konkurs: 1/1.1.1/2021 - Szybka ścieżka
23/09/21 12:08 KOOL2PLAY S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 października 2021 roku
11:53  brak uprawnień KOOL2PLAY SA (12/2021) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 października 2021 roku
20/09/21 16:18 KOOL2PLAY S.A.: Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Kool2Play S.A. ze spółką zależną, tj. Buzzrounds sp. z o.o.
16:11 KOOL2PLAY S.A.: Uzgodnienie planu połączenia Kool2Play S.A. z Buzzrounds sp. z o.o.
10/09/21 11:56  brak uprawnień KOOL2PLAY SA (11/2021) Objęcie akcji serii E Emitenta w wyniku wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii A
30/08/21 15:18 KOOL2PLAY S.A.: Uproszczenie struktury Grupy kapitałowej Emitenta - aktualizacja informacji
13/08/21 18:03  brak uprawnień KOOL2PLAY SA (10/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021 roku
21/06/21 19:09  brak uprawnień GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji zwykłych na okaziciela serii A1 spółki KOOL2PLAY S.A
16/06/21 12:07 KOOL2PLAY S.A.: Zmiana stanu posiadania