info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.21, godz. 17:21
kontakt
SWALLET

Komunikaty

24/08/21 11:50  brak uprawnień SKINWALLET SA (10/2021) Podsumowanie subskrypcji akcji serii E
18/08/21 17:27  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji serii B i D spółki SKINWALLET S.A
13/08/21 19:50  brak uprawnień SKINWALLET SA (9/2021) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2021 r. Skinwallet Spółka Akcyjna
10/08/21 23:05 SKINWALLET S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
22:59  brak uprawnień SKINWALLET SA (8/2021) Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 9 sierpnia 2021 r.
02/08/21 18:07  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B i D spółki SKINWALLET S.A.
15/07/21 10:07 SKINWALLET S.A.: Zakończenie prac na narzędziem Skinwallet Engage
13/07/21 23:00  brak uprawnień SKINWALLET SA (7/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9 sierpnia 2021 r. wraz z projektem uchwał
22:56 SKINWALLET S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9 sierpnia 2021 r.
22:25 SKINWALLET S.A.: Zawarcie porozumienia inwestycyjnego z TAR HEEL CAPITAL PATHFINDER MT LIMITED
22:15 SKINWALLET S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
06/07/21 15:42 SKINWALLET S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
01/07/21 16:12  brak uprawnień SKINWALLET SA (6/2021) Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2021 r.
10:57 SKINWALLET S.A.: Zawarcie umów lock-up z akcjonariuszami
07/06/21 08:39 SKINWALLET S.A.: Podjęcie decyzji w sprawie kierunków rozwoju dla Spółki