info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.16, godz. 08:48
kontakt
SIMFABRIC

Komunikaty

01/10/21 09:36 SIMFABRIC S.A.: Powiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
01/09/21 10:04 SIMFABRIC S.A.: Powiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
26/08/21 13:15  brak uprawnień SimFabric chce pod koniec IV kw. przejść z NewConnect na rynek główny GPW
20/08/21 08:05  brak uprawnień DM BDM rozpoczął wydawanie rekomendacji dla SimFabric od zalecenia "kupuj"
17/08/21 09:50  brak uprawnień SIMFABRIC SA (12/2021) Korekta raportu okresowego SimFabric S.A. za II kwartał 2021 r.
10/08/21 10:24 SIMFABRIC S.A.: Powiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
08:34  brak uprawnień SIMFABRIC SA (11/2021) Raport okresowy Spółki za II kwartał 2021 r.
16/07/21 13:37  brak uprawnień SIMFABRIC SA (10/2021) Rejestracja zmian w statucie Spółki
01/07/21 09:09 SIMFABRIC S.A.: Powiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
30/06/21 13:03 SIMFABRIC S.A.: Otrzymanie dofinansowania z NCBiR przez spółkę zależną Blind Warrior sp. z o.o.
29/06/21 14:39 SIMFABRIC S.A.: Podpisanie umowy z Ministerstwem Rozwoju na dofinansowanie budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego o łącznej wartości 25,11 mln zł.
28/06/21 16:44 SIMFABRIC S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2021 r.
16:36  brak uprawnień SIMFABRIC SA (9/2021) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki
16:31  brak uprawnień SIMFABRIC SA (8/2021) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020
16:27  brak uprawnień SIMFABRIC SA (7/2021) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SimFabric S.A.