info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.16, godz. 08:52
kontakt
REDDEV

Komunikaty

30/09/21 19:35 RED DEV STUDIO S.A.: Informacja o braku możliwości podjęcia uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta
19:29 brak uprawnień RED DEV STUDIO SA (20/2021) Informacja o braku możliwości podjęcia uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta
29/09/21 13:12 RED DEV STUDIO S.A.: Wniesienie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały zarządu
27/09/21 13:57 brak uprawnień RED DEV STUDIO SA (19/2021) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
12/08/21 15:14 brak uprawnień RED DEV STUDIO SA (18/2021) Raport kwartalny za 2 kwartał 2021 r.
09/08/21 16:16 brak uprawnień RED DEV STUDIO SA (17/2021) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2021 roku
07/08/21 23:31 brak uprawnień RED DEV STUDIO SA (16/2021) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2021 roku
22/07/21 13:52 RED DEV STUDIO S.A.: Aktualizacja harmonogramu wydawniczego
07/07/21 10:13 brak uprawnień RED DEV STUDIO SA (15/2021) Zmiana statutu Spółki
22/06/21 22:34 brak uprawnień RED DEV STUDIO SA (14/2021) Zakończenie subskrypcji akcji serii D
02/06/21 23:38 RED DEV STUDIO S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 września 2021
23:27 brak uprawnień RED DEV STUDIO SA (13/2021) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 września 2021 roku
23:07 brak uprawnień RED DEV STUDIO SA (12/2021) Podjęcie decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego
26/05/21 23:36 brak uprawnień RED DEV STUDIO SA (11/2021) Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
17/05/21 17:38 brak uprawnień RED DEV STUDIO SA (10/2021) Raport kwartalny za I kwartał 2021 r.